Veckan som gått 5 januari till den 11 januari 2019

Den humanistiska stormakten är synonymt med en socialistisk utopi
Sveriges härskarklass, där sjuklövern bildar politiskt centrum, lider av megalomani av megaformat. Sverige skall visa världen att socialismen lever trots misslyckanden i Sovjetunionen, DDR, Maos Kina, Castros Kuba, etc. Kulturmarxismen har lyckats, Sverige är ett levande bevis, det finns ett utrymme för en socialistisk utopi på jorden. Sverige visar vägen! Liberalerna har gjort gemensam sak med vänstern, den humanistiska stormakten är synonymt med en socialistisk utopi, ett paradis på jorden. Globalisterna och vänsterliberalerna (PK-isterna) har funnit varandra, globala företag och globala banker vill öka avkastningen, och därmed den personliga makten hos ledningen, PK-isterna vill öka sin makt och stärka sin politiska och internationella position, eller glans, jämte, naturligtvis, erhålla rikliga pekuniära och andra förmåner och belöningar som ligger utanför det reguljära systemet.

Jordmånen för att skapa en socialistisk utopi är unikt god i Sverige, då Sverige, enligt Roland Huntford, har mer med Sovjetunionen att göra än med Europa, och att svenskarna, enligt Reinfeldt, är ”det sovande folket” då det svenska folket är ”mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”. Politikerna vet med andra ord hur man indoktrinerar befolkningen (i detta fall till att bli goda socialister, eller PK-ister). Politikerna, oavsett färg på lösnäsan, har under en längre tid, säg fyra decennier, byggt ett socialistiskt välfärdssystem (jfr, det välfärdsindustriella komplexet, VIK). Följdriktigt rekryteras klienter från hela världen till VIK i den humanistiska stormaktens namn, eller i den socialistiska, eller i den PK-istiska, utopins namn.

Rutger Engellau behöver hjälp, han skriver …” Helhetsbilden av sjuklövern blir då totalt obegriplig i mina ögon. Befinner vi oss i Hitlers bunker år 1945 och diskuterar placeringen av det tusenåriga rikets segermonument, eller vad är det som pågår? Läsare, hjälp mig!”

Det är en slående liknelse mellan Hitlers bunker år 1945 och PK-isternas bunker i Sverige 2019, samma maktmänniskor (i psykologisk mening svaga människor, i andlig mening onda människor), där som här. De har svag identitet och svårt att se konsekvenserna av sitt eget handlande. Alltid är det någon annans fel (i Nazi-Tyskland var det det tyska folket som hade svikit nationalsocialisterna, i Sverige är det sverigedemokrater och övriga reflekterande och demokratiskt sinnade personer, eller i PK-istiska termer ”främlingsfientliga”, som sviker). Härskarklassen och då främst sjuklövern och deras lojala medlöpare inom etablerad media har investerat sin identitet i galenskaperna (mångkultur, massinvandring av lågutbildade från dysfunktionella, våldsamma länder, etc.). Dessa personer kan inte se de negativa konsekvenserna av sitt handlande (det är ju någon annans fel) utan att förlora sin identitet. Alla invektiv man tillskriver meningsmotståndare speglar kognitiv dissonans.

Den Motvillige Bloggaren skriver att … ”det är … samma mekanism som ledde till judehat på 1900 talet, och som leder till hat mot den vite mannen idag. Eftersom man inte har förmåga att se det onda och goda inom den egna personligheten, så projicerar man det onda på ett yttre objekt och håller därmed sig själv illusoriskt god.” Enligt Jordan B. Pedersen kan dessa människor inte ”bära sin egen vikt”. Det är dessa människor som styr utvecklingen i Sverige, och har gjort det i decennier! Sjuklövern och deras medlöpare har en lika liten möjlighet att erkänna fel, ändra inställning, se de faktiska omständigheterna som Herr H. i bunkern. De vill ha det så här.

En väsentlig skillnad mellan då och nu är att vi idag har tillgång till Internet. Vi kan kommunicera relativt fritt med varandra. En annan skillnad är att katastrofen med full kraft hade slagit till mot Tyskland, medan den ligger fortfarande, relativt sett, i sin linda i Sverige. De som förhoppningsvis kan hindra en fullskalig katastrof är den demokratiska oppositionen i form av alternativmedia, eller Nya Media. Som består av, relativt sett, ett fåtal människor. Sveriges öde vilar med andra ord på en mycket smal, bräcklig, knappt synbar tråd.

Tillbaka till Home

De vill ha det så här
Frågan är hur kan vi i den demokratiska oppositionen väcka tillräckligt många indoktrinerade människor för att förhindra en fullskalig katastrof? Är det överhuvudtaget möjligt?

Vi återkommer till frågorna nedan, först skall vi, genom att lyssna på några insiktsfulla röster, identifiera några mekanismer som är väsentliga för att förstå situationen i Sverige.

Förmodligen är det svårt för normala, verklighetens människor, att förstå att härskarklassen vill ha det så här. Det krävs att man väljer det röda pillret i Matrix, och inte det blå. Förstår man inte att härskarklassen vill ha det så här, så lyckas man inte att lägga något pussel som beskriver vår samtid.

Han, Türk, Tang, eller Tibetan förklarar innebörden i uttrycket ”de vill ha det så här”, … ”som uppfinnare av frasen så vill jag förtydliga att frasen inte i huvudsak skall förstås som att ansvariga politiker med medvetet nöje ser 12-åringar bli våldtagna (även om det för vissa säkert finns en undermedveten ond drift men det är en djupare diskussion) utan att man som vuxen måste titta på båda sidorna av myntet. Endast barn och sinnesslöa kan ges ursäkten att man inte förstår dessa konsekvenser av massinvandringen, de är självklara och var förutsägbara. Det är som att köra bil i 200km/h och säga att man inte VILL krocka och köra ihjäl folk. Vuxna måste ta ansvar för sina åsikter och handlingar. Så om man flyttar ett större antal män från kulturer där kvinnor behandlas som boskap, så är det som att köra i 200km/h när man sedan upptäcker att också här så behandlas nu kvinnor illa men det vill man inte. Det är vänstertänk att tro att de inte vill ha det så här.”

Sjuklövern med medlöpare vill ha det så här, deras politik är målmedveten och fokuserad. De använder ideologi och alla knep, metoder och tar vilka resurser de behöver för att manipulera, indoktrinera svenska folket. På samma sätt gjorde härskarklassen i Tyskland på 1930–40-talet, eller ta vilken annan totalitär makt som helst.

Då uttrycket ”de vill ha det så här” är ett centralt uttryck låter vi Tipp Tapp på Tå och Hand utveckla innebörden av uttrycket: …

”Det system vi har nu har ju inte uppkommit genom att kasta mynt och observera ett slumpmässigt utfall, utan det är tusentals medvetna beslut av tusentals människor, och inte minst av ett antal människor som samtidigt byggt och navigerat sig upp i en version av demokrati där man lyckats få folk att tro att de inte behöver engagera sig, att skutan är trygg i etablissemangets händer, att Kapten Löfvén och styrman Lööf har besättningens väl för ögonen, men är det detta som historien lär oss?”

”Är det inte istället så att väldigt ofta så har ledare endast haft sitt eget väl för ögonen, när glömde vi denna truism?”

”För de på toppen som har förstått hur systemet skall navigeras, hur man blir en viktig person i en malokrati, så är vi vanliga människor lika mycket pöbel som pöbeln alltid varit, en massa där individen inte betyder något, det mest utmärkande när man tillhör etablissemanget är ju just att man inte är en del av pöbeln, man lyssnar på Bach på flygel med sovande hund framför öppna spisen.”

”Så svaret är enkelt, det finns alltid en topp, och hur mycket misär man än påför pöbeln så finns det en samhällsfunktion man ser till är välfungerande, när sjukvård och åldringsvård fallerar, tågtrafiken är usel, polisen inte kommer och barn blir tafsade på i skolan, men vad är det som fungerar som en oljad blixt?”

”Jo skatteindrivningen, den fungerar oklanderligt, så hur uselt det än blir för vanligt folk så finns det alltid nog att parasitera på för de på toppen, OM DE HÅLLER IHOP! Detta förklarar vad vi nu kan se, DÖ och att vi inte har någon regering, det är etablissemangets försök att hålla ihop mot en gryende folkvilja.”

Ni som är ”omedvetna PK-ister”, ta det som en intellektuell utmaning, tänk tanken att ”de vill ha det så här”. Upprepa proceduren säg fem gånger, med en dags mellanrum mellan varje tillfälle. Vad kommer ni fram till?

Tillbaka till Home

Sveriges styrande tittar på utfallet för den egna makten
En annan mycket insiktsfull skribent är Eva Danielsson. Skribenten skriver … ”Sveriges styrande tittar inte på utfallet för Sverige eller de svenska skattebetalarna. De tittar på utfallet för den egna makten.”

”Och här vinstmaximerar man för att öka och säkra en mer och mer befäst makt över skattebetalarna och bidragssvenskarna. Man satsar hårt på fler säkra röstande, dvs. fortsatt massinvandring, och ser det försämrade samhället för dem som bor i det, som ett positivt delresultat i strategin att vinna ökad makt över folk och tillgångarna. Mindre resursstarka och mer otrygga och osäkra skattebetalare är mer lättpåverkade och lättstyrda.”

”Gammelsossar tror fortfarande att de styrande vill bevara Sverige som nation och vill folkets bästa, så de röstar på dem de tror på. På hur det borde vara. Sedan sjuttiotalet eller längre har socialdemokratins ledning haft en ruggig vänskap med islamister och sedan minst tio år tillbaka får man nog betrakta gamla gråsossar som enbart galjonsfigurer.”

Eva Danielsson avslutar inlägget med att idag gäller … ”totalitär makt med globalism och ”internationell glans”.”

Skribentens resonemang visar hur politiker målmedvetet agerar för att skapa en socialistiska utopi, en utopi som kan visas upp för den globalistiska makteliten.

Tillbaka till Home

Ideologi kontra kristendom
Den tredje och sista mekanismen är ideologi kontra kristendom. Sixten Johansson hävdar att …”ideologin bestämmer vårt sätt att se, tolka och väga …,” medan Tipp Tapp på Tå och Hand anser att … ”vi har ren ondska framför oss, stödd av staten, av etablissemanget. Pk-ismen är anti-krist.” Den Motvillige Bloggaren pekar på Jordan B. Petersons roll som den som visar på … ” hur vi kan stå upp mot den ideologi som eldar på offerskapet så att vi kan hindra att det leder till våld.”

Nietzsche förklarade i slutet på 1800-taket talet att ”Gud är död”, men Nietzsche är osäker på vad ismers ersättning av kristendomen skulle komma att medföra. Fredrik Östman skriver att den Gud som levde till in på adertonhundratalet … ” var en Gud som agerade indirekt genom enskilda individer. Det var en Gud som sedan den s.k. renässansen hade dragit sig tillbaka från dagspolitiken, det var en mycket sofistikerad Gud, som därmed möjliggjorde naturvetenskapens framväxt i sökandet efter denna exklusiva Gud.”

”Den Gud som så småningom kom i hans ställe, den socialdemokratiska Gud …, är inte alls tillbakadragen och sofistikerad. Det är inte naturvetenskapsmannens Gud. Det är den enklaste populasens grovkorniga Gud som synligt, snabbt och direkt styr och ställer. För den nya Gud gäller ingen humanism, ingen människas återfödelse som gudomligt subjekt. Den nya Gud bryr sig inte om likhet inför lagen och likhet under lagen. Han sparkar nedåt, hårt och orättvist.”

Skribenten Mittfingret anknyter till resonemanget … ”vänsterprinciper och vänsterperspektiv har blivit som vattnet vi simmar i och missfärgar nästan alla analys. För mig så börjar allt med att goda människor kämpar och tar hand om sin familj och uppfostrar sina barn och samarbetar och utvecklar baserat på beprövad erfarenhet. Dessa goda principer har alltid hotats av onda och dåliga människor, processen gjordes väl kort med dem på stenålder, en klubba i huvudet, men i takt med ökande välstånd och större samhällen så gavs allt mer plats till onda parasiter, de kunde gömma sig på fler ställen.”

”Här kom den goda religionen och kulturen in, den lärde oss att hålla utkik efter ondskan och onda människor, men med religionens död så kommer våldet och ondskan tillbaks, detta visste Nietzsche. Så vad har hänt, jo de goda principerna som sen stenåldern burit fram människan utmanas nu av ond kollektivism, istället för individen som naturtillståndet och kristendomen bygger på så är det kollektivet, vars huvudsyfte är att utgöra något de onda kan parasitera på.”

Istället för att som socialismen och PK-ismen bygga makt över svaga människor är det viktigt att skapa samhällen som prioriterar egenskaper som förmåga att interagera med omgivningen på ett ärligt och rättframt sätt, att stå upp för den man är, att inte hänge sig åt manipulationer och härskartekniker.

Det innebär en renässans för kristendomen, Patrik Engellau skriver … ”men vid sidan av vetenskapen behövs det något annat, något, tja, andligt. Jag tror därför, helt ovetenskapligt förstås, att det våras för Gud.”

Tillbaka till Home

Vad kommer att väcka en majoritet av svenskarna?
Vi befinner oss i en omvälvande period där vi börjar ser slutet på socialismen (eller PK-ismen) som den styrande dogmen, dvs. den ideologi som accepteras och legitimeras som officiell sanning.

Nu till frågorna vi ställde ovan: Hur kan vi i den demokratiska oppositionen väcka tillräckligt många indoktrinerade svenska medborgare för att förhindra en fullskalig katastrof? Är det överhuvudtaget möjligt?

Den demokratiska oppositionen står i opposition till totalitärerna, dvs. sjuklövern med medlöpare, eller mer generellt, den politiska härskarklassens strävan att kontrollera det kollektiva medvetandet. Hur vet vi att svenska folket är indoktrinerade? Vad säger en framträdande representant för totalitärerna? Reinfeldt, skriver, utan någon förskönande omskrivning, att svenska folket är inte enbart indoktrinerade utan även mentalt handikappade.

Och, varför majoriteten av svenskarna inte vaknar ur sin indoktrinering, förklarar Harriet Larsson med att de är indoktrinerade … ”med värdegrunden sedan barnsben, karriär, grupptryck, rädsla för utstötning, svartmålning, feghet mm. Tigandet tolkar makthavare som samtycke.”

”Hitler hade en stor kader av aktiva Heil-anhängare, men allt för många tyskar höll tyst. Samma förhållande råder i Sverige i dag, där den vänsterliberala eliten har en högljudd skara, som låtsas företräda alla. De korrekta är rikligt representerade inom statliga verk, myndigheter, kyrkan, utbildningsväsendet, kultur, media, fack, organisationer till gatans aktivister.”

Huruvida Harriet Larsson ser någon förändring skriver hon att … ”köksbordsrealismen börjar sakta sprida sig utåt, där tom MSM har artiklar om ökade orättvisor, konsekvenser av migrationen och dess framtvingade besparingar.”

Att ”crash and burn” kommer att väcka majoriteten av svenskarna, det vet vi. Vi vet däremot inte hur lång respittid vi har och vi vet inte om det är möjligt att undvika en fullständig katastrof. Vi vet däremot att vi måste försöka, göra vårt yttersta för att väcka så många vi kan. Vi vet även att alternativmedia, eller Nya media, är vårt främsta medel. Kraftsamling för utveckling av alternativmedia, eller Nya media, är ett rimligt nästa steg att ta för oss i den demokratiska oppositionen. Satsning på en Tv-kanal borde vara en prioriterad uppgift.

Avslutningsvis när det gäller den information vi arbetar med innebär nästa steg att vi, förutom att beskriva och analysera nuvarande situation och hur den har uppkommit, beskriver och analyserar vilket nytt tänkande som måste till, eller med skribentens Fjäril Spanns ord, … ”Patrik skriver om detta nya tänkande som måste till men är aldrig explicit om hur det skall gå till, men för mig så är det otroligt naivt att tro att detta kommer att gå utan att skära av ormens huvud, att få bort de som verkligen vill ha det så här. Svenskar är lättdompterade får, vi måste bryta de onda vargarnas dans och för det krävs andra vargar och många knäckta ägg.”

En försvårande omständighet för dem som arbetar med att få till stånd en förändring av den inslagna destruktiva, globala vänsterliberala vägen, är förekomsten av vad Dick Erixon benämner ”homo suedicus”.

Dick Erixon ser en parallell mellan ”homo sovieticus” – ”ett begrepp som beskriver den cyniske, men ängslige tjänstemannen som navigerar genom ett korrumperat system i sin strävan att skaffa sig personliga fördelar utan att råka illa ut”, och en ”homo suedicus” som återfinns i den svenska byråkratin – och … ”som inte står sin sovjetiska motsvarighet efter vad gäller Orwellskt dubbeltänk, auktoritetstro och selektiv varseblivning.”
Den utbredda förekomsten av ”homo suedicus” är ett påtagligt hinder som försvårar ”avindoktrineringen” av PK-marinerade svenska medborgare. Dick Erixon skriver att när … ”hela den offentliga administrationen är underkastad homo suedicus vänsterliberala konsensuskultur, ja då är det stark motvind för den som försöker få förändringar till stånd.”

Dick Erixon avslutar sitt inlägg med att … ”vi ska inte ge upp. Sverige har en demokratisk konstitution, makten utgår från folket och när tillräckligt många väljare har fått nog på riktigt kan saker börja hända, även om det kräver tålamod. Det är folket som ska bestämma över tjänstemännen, inte tvärtom.”

Tillbaka till Home