Veckans krönika 19 oktober till 25 oktober 2019

Aktivistklassen måste avslöjas, kräv "skin in the game", ALLTID - Lögnare ska inte styra över något eller någon!

Aragorn framhåller vad vi inom den demokratiska oppositionen måste göra ... ”vi vet nu detta, aktivistklassen är vår fiende, jag hade önskat att (alternativmedia, Nya media) lägger i nästa växel och utöver att beskriva det tilltagande vansinnet istället eller också FORMULERAR EN MOTATTACK.”

Göran Nilgard funderar helt korrekt på ... ”om vi är mitt i en mera sofistikerad version av motsvarigheten till den kinesiska kulturrevolutionen i slutet av 1960-talet.” Svensk kultur byts ut mot mångkultur, eller islamistisk kultur, detta är en kulturrevolution.

”... Museerna, universiteten (tänkte någon Södertörn?), övriga lärosäten, domstolarna (senast exemplifierad av en åklagare, medlem i V och tills nu verkande i Varberg), UD:s 261-lista, migrationen (som är snabbare i Sverige i dag än den någonsin var i USA läste jag någonstans), 7-partipolitikernas retorik respektive låtsasretorik, SVT, MSM, vänsterkommunala politikers styrning och beslut. Med mera…”.

Enligt Richard Sörman lever vi ... ”i Sverige 2019 i vad som mycket väl kommer kunna gå till historien som den STORA OREDANS TID. Är det ordning och reda med någonting överhuvudtaget i Sverige idag? Knappast. Varför har vi så svårt att göra saker och ting på ett enkelt och redligt sätt? Var finns alla rediga och redliga män och kvinnor som är redo att reda ut våra problem och se till att Sverige återigen blir ett land med en redbar valuta som reder sig självt?”

Vi måste göra motstånd, motstånd mot politikerväldets och aktivistklassens hyckleri och galenskaper. A påpekar att … ”vänstern kommer hela tiden undan med vilka samhällsförstörande påståenden som helst utan någon risk alls. Det är helt oacceptabelt!! Spänn upp bågen i ALLA sammanhang och kräv att lögnaren tar ansvar för vad den säger. Kräv skin in the game, ALLTID. Lögnare ska inte styra över något!

Vi behöver skriva en ny konstitution, en konstitution som bygger på den västerländska traditionen och vetenskaplig metod, en konstitution som reglerar att en rikspolitiker sitter en mandatperiod, sedan är det ut! Stefan Sewall förklarar att … ”det största problemet är att socialister (som nu styr) vill ha det så här. De vill att skatteuttaget ska vara obegränsat och anser att det är ett självändamål att frånta löntagare deras pengar för att kunna hitta på olika sätta att slösa bort dem på. Detta för att ingen ska kunna vara rik (eller lite rikare än socialisten själv). Ren avundsjuka ligger innerst inne bakom skatteuttagen och de ständiga höjningarna och uppfinnandet av nya finurliga skatter av alla möjliga absurda slag.”

”Problemet är att det inte finns en fix fast gräns för de totala skatternas nivå. Det skulle vara olagligt enligt konstitutionen att ta ut skatt över en viss gräns. Problemet är att det är möjligt. Om de kan så gör de det. De tar ut enorm skatt och slösar bort, för att de kan. De borde stoppas med grundlagar.”

Eva Danielsson kompletterar med att … ”det största slöseriet är hundratals årliga skattemiljarder som läggs på massinvandringen. Både direkta kostnader och indirekta kostnader som till exempel vad den skenande invandrarrelaterade brottsligheten medför. För att inte tala om den alternativa kostnaden, vad man kunde ha gjort i stället för pengarna.”

”Just nu finns det inget parti som driver linjen med en liten stat och ett orubbligt lågt tak för det totala skattetrycket. Tyvärr. Med invandringsstopp och storskalig återvandring skulle man med rätt prioriteringar kunna ge de verkligt behövande – handikappade, långtidssjuka och de äldsta – verklig välfärd och omsorg med kanske halverat skattetryck. Men då berövar man socialismen/kommunismen och övriga politiska partier möjligheten till maktbygge genom skattepolitik förklätt till välfärdspolitik i fina men tomma ord.”

Och, vilket är centralt … ”varje skattekrona som tas från den enskilde till statskassan, minskar den enskildes självbestämmande och frihet och minskar äkta demokrati.”

Ett Primalskrik pekar på hyckleriet … ”att skylla kommunernas sämre ekonomi på äldre, som nu görs, är direkt skamligt. Och samma sak gäller för de politiska kommentatorer som inte vågar ta bladet från munnen. Plötsligt var exemplet Filipstad som bortblåst. Det fanns plötsligt inte några individer som gick och slog dank i Filipstad. Som hade språk- och skrivproblem. Som var icke anställningsbara i en bygd utan arbetstillfällen. Och så här ser det ut i kommun efter kommun.”

A skriver om sin hustru att … ”det kanske viktigast för henne är att sjukhusen nu måste ställa in verksamheter pga. brist på förnödenheter ... Det är u-landsnivå på detta, och det tar en enorm skruv för henne. Jag säger: Det är ingen slump, allt hänger ihop. Och hon ser att allt jag sagt stämmer, och det tycks gå in just nu.”

”Men man måste komma ihåg att under hela svenskarnas liv så har statens förträfflighet hamrats in i deras huvud. Det är som en monolit, och för (hustrun) så är själva diamanten sjukvården, den vet hur man GÖR. Jag tror att hon varit oerhört stolt över att ingå i detta proffs, och att själv vara ett, men nu står den alltså med byxorna nere, och det tär hårt just nu. Så, i detta nu, är hon svag i sin tro, och betydligt mer mottaglig för sanning. Det kommer troligen att återhämta sig något, men detta visar att till slut kommer hon att ge upp sin tro på socialiststaten, även om hon inte tänker på den som en sådan.”

Eva Danielsson skriver om socialiststaten … ”den alternativa politiska berättelsen där Morgan Johansson och Anders Ygeman m fl vill leva, handlar om ett totalitärt socialistiskt samhälle. Jag tror inte de blundar för verkligheten med våldtäkter och mord och bränder, utan välkomnar utvecklingen med öppna ögon som led mot införandet av ”den rätta sortens socialism” …”.

”Alla människor är inte goda innerst inne. När onda saker händer, inte någon enstaka gång utan år efter år, så måste man sluta tro på att det handlar om inkompetens och naivitet. De med mest makt just nu vet vad de har gjort och vad de gör och vad de vill göra. Tro inget annat. De saknar skam och empati och låter ett ont ändamål helga onda medel.”

Pllay konstaterar att … ”Sverige är ett i grunden socialistiskt land med de facto planekonomi. På grund av den höga effektiviteten hos den värdeskapande delen av samhället frigörs resurser som samhällets etablissemang väljer att spendera på tärande verksamheter, verksamheter som i en fri marknadsekonomi inte existerat till större del än behovet av dem, dvs ofta inte alls.”

”Dessa glaskrossare är beroende av att en planekonomi avlönar dem, därför röstar de för fortsatt planekonomi, de röstar vänster, trots att de vet att arbetet är värdeförstörande. I valet mellan glaskrossande och arbetslöshet väljer de flesta lön. Detta är statsterrorism.”

Individerna som ingår i politikerväldet har det gemensamt att de är skickliga manipulatörer, att påstå att Sverige är en Moralisk stormakt är ett exempel på skicklig manipulation (det finns folk som tror på påståendet!). När någon gör ett sådant kategoriskt uttalande i eget syfte, så är tumregeln att vänd på innebörden av uttalandet för att den egentliga innebörden. Alltså, Moralisk stormakt (jfr Sverige hjälpte Herr H) blir Hycklande stormakt.

Johan Westerholm, som har läst Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger – Historien om historien,” skriver att … ”Sverige hade en avsevärt större roll i Nazi-Tysklands förberedelser för anfallskrig och inte minst i den efterföljande Förintelsen. Få vet idag till exempel att stämpla bokstaven ”J” i resehandlingar för judar var en svensk innovation för att underlätta för svenska byråkrater och svenska passkontrollanter.”

”Ännu färre vet att Sverige efter andra världskriget tvingades till ett omfattande krigsskadestånd. Och endast ett fåtal visste innan ”Det här är en svensk tiger” gavs ut att Sverige efter kriget försökte tvätta bort detta ur bokföringen genom att försöka döpa om det till ”lån”. Aron Flam förklarar dessutom för första gången i sitt sammanhang den affärsmodell som låg till grund för affären ”Det Tredje Riket” och Sveriges aktiva roll i affärsutvecklingen. En affär lönsam för bägge parter.”

Löfvens taktik att klistra etiketten ”nazist” på politiska meningsmotståndare kan förklaras i ljuset av socialdemokraternas nära samarbete med det nationalsocialistiska arbetarpartiet i Tyskland. Veckokrönikan återkommer till Fredrik Östmans konstaterande … ”DET ÄR EXAKT SAMMA IMPERIALISTISKA SOCIALISM. NAZITYSKLAND VAR SIN TIDS MORALISKA STORMAKT”.

MartinA skriver att … ”Socialdemokratins projekt var redan från början bara ett cyniskt maktövertagande av vad som redan fanns. Socialdemokratin är den största katastrof som någonsin drabbat Svenskarna.”

Erfarenhet från historien visar är att det inte finns någon vänster, socialism, eller marxism, som inte leder till ett totalitärt samhälle. Eva Danielsson skriver angående den svenska socialistiska/PK-istiska staten att ... ”det är inga hemliga konspiratoriska möten bakom detta, det behövs inte, utan det är bara de totalitäras vanliga agenda som har fått fritt spelrum de senaste trettio åren. Med hjälp av samverkan med parallellideologin islam och med hjälp av en yngre generation marxistaktivister på nyckelposter inom hela offentligsverige förutom den officiella låtsaspolitiken och Gretakampanjen osv.”

Den socialistiska/PK-istiska regimen i Sverige agerar som vilken annan totalitär regim. Kent Ekeroth rapporterar att ... ”Bilyana Martinovski, före detta affilierad docent på Stockholms universitet, blev gripen och bortförd från Arlanda, av minst sex uniformerade poliser, efter att hon anlänt från Egypten tidigare ikväll ... Hon ska vid bortförandet inte ha delgetts om varför det skedde. Händelsen inträffade sent på onsdags kväll. Martinovski ska år 2017 ha kritiserat vänsterrörelsen #jagärhär genom att kalla dem ”demokratiterroristerna”. Efter detta ska Stockholms universitet, genom chefen Uno Fors, meddelat att hon inte fick vara förknippad med universitetet längre. Hon är också en uttalad kritiker av Säpo.”

En anonym poliskälla svarar på reporterns fråga - Varför tror du polisen la ner dessa stora resurser på ett litet ofredande? ... (svar) ”För att polisen fått i uppdrag av regeringen att lägga ned mycket resurser på detta som kallas nätat och obekväma åsikter främst på internet. Nästan allt dessa grupper utreder rör åsikter åt höger eller vad de anser är extremism.”

Vidare, ... ”Du beskrev det som ”läskigt” när vi hördes sist, kan du utveckla det?” ... (svar) ”Tycker det är läskigt att dessa resurser läggs på ärenden som rör människors åsikter och uppfattningar där varken hot eller våld förekommer utan det är åsikterna och det uttalade ordet man är ute efter. Jämfört med alla våldtäkter vi lägger på hög i ett avskilt rum är det sinnessjukt att flera utredare arbetar med detta.”

Peter Springare har skrivit boken “Peter Springare – Polis, ” som introduceras av Johan Westerholm ... ”höga polischefer begår brott och laborerar med sanningen ... Ledningen för polismyndigheten prioriterar organisations- och managementkonsulter som i bästa Percy Nilegårdsanda föreläser om värdegrunder, jämställdhet och mångfald, samtidigt som skjutningar, avrättningar och grova våldtäkter lämnas ouppklarade. Polisen levererar helt enkelt inte längre, professionen har helt vattnats ur.”

”Chefer gömmer sig bakom lögner och kulissbyggen och levererar manipulerad statistik till medborgare och politiker utan att skämmas.” Johan Westerholm sammanfattar ... ”en skakande sanning om svensk polis, där korruption och ren kriminalitet frodas ... ”.

I en demokrati är man fri att yttra olika åsikter. I en totalitär stat så gäller enbart en åsikt, en sanning, allt annat bestraffas. Katerina Janouch skriver angående regimens/Youtubes censurering av Swebbtv programutbud ... ”så händer det igen. Youtube censurerar fakta som ogillas av svenska regimen. Igår plockades avsnitt 4 från Swebb-TV:s konferens ner och Swebb-TV stoppas från att lägga upp nytt material.”

”Det känsliga avsnittet rubriceras som “hatretorik” trots att det endast var ett sakligt och faktaspäckat föredrag levererat av Gunnar Sandelin, socionom och journalist. Men sanningen är illa sedd i tider då den av Stefan Löfven ledda regeringen allt mer tappar kontrollen över Sverige. Därför hårdnar nu förföljelsen och trakasserierna mot systemkritiker som opponerar sig mot vanstyret och den ansvarslösa politiken, där migrationen spelar en viktig roll.”

”Det är främst på grund av den extremistiska migrationspolitiken som landet polariseras och kritiker förföljs. I diktaturer kallas kvävandet av kritiska röster för “demokratiarbete” och att man värnar om människors yttrandefrihet. Det är en del av stasifieringen och tvärt om-retoriken som skapar ett angiverisamhälle där människor skräms till tystnad.”

Vänsteraktivisternas, socialisternas/PK-isternas, eller de postmoderna neomarxisternas värsta fiende är verkligheten. När den blir alltför påtaglig, som i Gunnar Sandelins statistikredogörelse (Red. som bygger på offentlig statistik) av massinvandringen, attackerar de totalitära människorna med att införa censur, med att projicera sitt eget hat på motståndarna, eller med fysiskt våld (via ombud). Vi har samma destruktiva krafter emot oss idag som vad man hade på 1900-talet i form av Herr S, Herr H, eller Herr Z. Det har bara tagit andra och mer effektiva former.

Eva Danielsson skriver att ... ”jämställdhetsminister Åsa Lindhagen påstår att muslimer utsätts för hat och hot i vårt samhälle. Nys. ... Varför tar Lindhagen upp detta? Jämställdhet handlar om jämbördig och likvärdig ställning i samhället mellan könen. Om något borde hon kritisera just islam för att inte ens i teorin tillämpa jämställdhet mellan könen.”

”Islam är politik och religion oupplösligt förenat. Att skilja på kyrka och stat, och ha en sekulär stat, är inte möjligt enligt islam. Alltså anser jag att vi i västvärlden ska ta fasta på den världsliga/politiska delen av islam, och enbart den, eftersom det är med världslig makt, med förtryck och blod, som islam hotar oss och våra samhällen.”

”Om man betraktar islam enbart från islams politiska sida, till exempel utifrån tvillingideologin nazism fast den är mindre förtryckande, skulle det då vara möjligt att lura svenska folket till samma tankebefriade tolerans då? Folk behöver förstå att islam är som nazism fast hundra resor värre. Fobier är rädsla för något som inte är realistiskt att vara rädd för. Islam är högst realistiskt att vara rädd för. Så, ja, man kan vilja bekämpa islamofobi och ersätta det med sakligt grundad rädsla. Skräck. Och mota ut islam från västvärlden.”

Uppenbarligen lider Åsa Lindhagen av demokrati- och yttrandefrihetsfobi, bland annat. Eller med Sixten Johanssons ord ... ”Åsa Lindhagen och några tusen andra har genom ord och gärningar själva placerat sig i kategorin reinfeldtare (= svenska quislingar).”

Aurora instämmer ... ”en för vår del av världen helt främmande religion och dess följare dominerar idag vårt samhälle. En totalitär underkastelseideologi under täckmantel av religion. Kritik är hat och hot. Men kritikerna kan hatas och hotas. Svenskar kan hatas obehindrat. Vi ser nu s.k. dominansvåld, helt oprovocerat, mot svenska ungdomar. Det kommer att sluta mycket illa.”

Varg-Larsen ... ”Ja det slutar illa, islam är islam, detta vet vi. Vi styrs av förrädare, en aktivistklass, detta vet vi. Svenskarna är skrämda till lydnad och vaknar för långsamt, detta vet vi.”

Jonas sammanfattar ... ”att vara rädd för, eller skeptisk till, en ideologi, som har inskrivet i sina grundlagar att du måste underkasta dig deras förtryck eller bli dödad, är inte en fobi. Det är ett tecken på sundhet.”

En viktig skillnad mellan det i stort sett framgångsrika landet Schweiz och Sverige, som är på god väg mot en stats- och samhällkollaps, är att medborgarna i Schweiz har behållit en stor del av sitt inflytande, sin politiska kraft, medan medborgarna i Sverige har givit upp, fråntagits merparten av sitt inflytande, sin politiska kraft. I Sverige utgör härskarklassen av politikerna och vänsteraktivisterna, aktivistklassen, en aktivistklass som agerar mot medborgarnas intresse. Bee-Lips skriver att ... ”detta ett tecken på socialdemokraternas och deras medlöpare i 7-klöverns förräderi, på att vi styrs av en vänstervriden aktivistklass som extrapolerade socialismens logik och började en marsch genom institutionerna som idag massproducerar pk-ist robotar som idag nästan helt lyckats få svenskarna att sluta tänka. För vem kan, utan att vara djupt indoktrinerad, någonsin tro att människor från kultur x, från hela denna region, någonsin kan passa in i ett västligt samhälle? För mig är det en absurd idé.”

Varg-Larsen utvecklar begreppet ”aktivistklass” ... ”notera vilka i Sverige (i början av 1900-talet) ... arbetade inte utan njöt frukterna av andras arbete, vilken grupp hade inga som helst färdigheter och ändå bestämde de? Svaret är ju givet, politikerna, aktivistklassen. Hela deras fokus låg på att skaffa makt och till varje pris undvika ärligt arbete!”

”Allt är lögn, allt är indoktrinering, för socialdemokratin är idag avslöjad med massinvandringen, man skiter i arbetaren, han var en slav som lurades att rösta på S och V. Det är ju så blatant ”arbetet” och ”arbetaren”, ”arbeit macht frei,” eller? Så arbetaren är lurad tillsammans med alla andra. Denna aktivistklass kan man känna på att de aldrig gör ett ärligt arbete.”

”De börjar ju mycket tidigt, när vi andra som unga funderade på att skaffa oss ett yrke då gör aktivisten något annat, han organiserar sig och odlar tidigt grupptänk och taktik, vi sliter med tentor i komplex analys, medan aktivisterna eldar upp sig över alla ”orättvisor”, vi kämpar på verkstadsgolvet med TIG-svetsen eller lägger tak på vintern, medan aktivisten sitter och hatar borgare och rasistiska takläggare.”

”Att vi idag styrs av denna aktivistklass är ju därför förbi självklart, i ett högskattesystem med kanske 70%-igt skattetryck så styr förstås de som fått ner fingrarna i denna gigantiska Farbror Joakims pengabinge! De som hela tiden haft detta fokus. Det är aktivisterna som simmar i pengar, ALLA andra simmar inte i något, de måste själva tjäna vartenda öre.”

Eva Danielsson förtydligar ... ”inte var det sossarna som byggde arbetskulten i Sverige. I vårt kalla karga land överlevde förr bara de som arbetade hårt, var påhittiga och hade framförhållning. Det krävdes att alla bidrog och samarbetade. Säkert i alla tider sedan man började bosätta sig här. Sverige har inte haft trälar på tusen år utan i princip alla har fått hugga i för att hålla kylan och svälten stången på vintrarna.”

”Sosseindoktrineringen vill ge sken av att de skapade arbetaren. Industrin skapades av risktagare och uppfinnare. Med hjälp av dem vid maskinerna. Sossar och andra som bara intresserar sig för hur man kan lägga beslag på tillgångarna och fördela dem efter sina prioriteringar, skulle inte ha överlevt i forna dagars Sverige.” Eller, kortfattat ... A ... ”Arbete eller stöld ..., sanning eller lögn, det är vad som finns.”

Hovs_Klipphällar förklarar att ... ”Sverige är ett land i det höga norden, där man traditionellt måste arbeta för att kunna överleva. För oss har det varit självklart och inget att diskutera. Så börjar då överheten på 80-talet importera migranter, ”invandrare” från helt andra kulturer där arbete är något man helst undviker! Lik förbannat verkar makthavarna inbilla sig att alla tänker som vore de svenskar.”

”I praktiken har makthavarna gett upp sin strävan att göra migranterna till svenskar. Det snackas en massa om hur de ska ”integreras”, men i verkligheten är Sverige ett helt uselt land på det sättet, alltså uselt på att få migranterna i arbete. Det blir så när det är så enkelt för dem att leva på bidrag istället — så varför skulle de då arbeta? Detta är närmast en del av den offentliga lögnen, sådant man helst inte talar öppet om. Såvida man inte kan vrida det till att det är ”synd om” de stackarna…”.

Varg-Larsen ... ”Jag har bott i Japan, ville jag bli japan? Ännu mera pregnant, KUNDE Patrik (Engellau) bli nigerian och jag japan? Självklart nej. Är det då ett ”misslyckande” att Nigeria eller Japan inte på olika sätt uppmuntrade oss att bli ”integrerade”, eller assimilerade? Jag har också bott i London, vet ni vad svenskarna där gjorde, jo, de bosatte sig alla på samma ställe i Sydvästra London, vi var en av de få ”integrerade” familjerna som valde norra London då alltså? Inte nog med det, vet ni vad som försiggick i St. Pauls Cathedral den 13 December? Jo 5000 svenskar samlades för att fira Lucia!”

”Att dessa och andra självklarheter inte gått upp för svenskarna kan bara tillskrivas djup indoktrinering som försatt landet i ett patologiskt tillstånd, en sorts kollektiv infantilism. Det ENDA som gjorde att jag kunde bo i Japan var att jag accepterade landets lagar och viktigaste seder när man mötte japaner, men detta accepterande ÄR EN DEL AV VÅR SVENSKA KULTUR! Har man en kultur som INTE ACCEPTERAR ANDRA då är en människa för mycket, den första som kommer blir ett problem och ”integration” och ”assimilation” är HITTEPÅORD utan betydelse.”

Skribenten Varg-Larsen utvecklar sitt resonemang ... ”fråga er detta, hade svenskarna och därmed Sverige blivit vad det blivit om vi från 1600-talet och framåt haft en socialdemokratisk välfärdsstat? Svaret ser vi ju idag, välfärdsstaten förstör ryggraden och moralen hos ett folk, hade Rasken och Ida tyat en enda dag om de varit välfärdsmänniskor? Samma sak gör vi med dessa migranter, framtiden kommer kanske beskriva det som ett folkrättsbrott att massimportera klienter till välfärdsstaten och stoppa in dem i betongtorn i förorten. Likheten med filmen The Matrix är slående, dessa invandrare och migranter lever inte i sin egen riktiga verklighet och deras enda syfte är att rösta på socialdemokraterna och vara batterier för välfärdsstaten.”

Fredrik Östman konkluderar ... ”valet står inte mellan integration och segregation, utan mellan segregationskonflikt utan slutpunkt och repatrieringskonflikt med slutpunkt. Integration är redan överspelat. Sverige blir aldrig mer något som ens liknar vad det en gång var.”

Sixten Johansson beskriver insiktsfull Pk-isternas, eller socialisternas, sätt att tänka ... ”värst är förljugenheten (falsk självbild, inverterad verklighetsbild, försvarsmekanismer) och självtillräckligheten (solipsismen), tydliga i de övre skikten redan på 70-talet. Medialt förstärkt och likriktat är detta nu INBYGGT I PERSONLIGHETEN OCH LIVSSTILEN hos hela det dominerande skiktet. Det motsvarar en psykisk smitta som förhindrar eller bromsar enklavbildning, men senare följer med in i de svenska.”

”Pk-isterna tillämpar inte konsekvens-etik, utan pliktetik (deontologisk etik). Enligt den ska man inte ta hänsyn till konsekvenser, utan ALLTID FÖLJA EN MORALISKT RÄTT PRINCIP. Effekten förstärks förstås om man är så okunnig, blind eller korrumperad att man inte kan bedöma konsekvenser. Men hela pk-ismen är konsekvenstänkandets motsats: extrem kortsynthet, ytlighet, närsynthet. Mycket lätt att tillämpa, passar barn och känslostyrda.”

”Den tongivande pk-svensken är som en pingisboll, glatt yta, självcentrerad, tom inuti. ... Storstadsbo, förment kosmopolit, babbelistiskt yrke. Ser absolut självklart ner på invandrare och lantisar, men döljer det för sig själv och andra. Ser alla i världen som små eller stora bollar. Inga gränser, inget socialt kitt betyder något. Pk-svensken saknar viljan att växa in i ett samhälle och ta ansvar, har bara sig och sitt magiska tänkande. ”Humanitär stormakt” har inget socialt innehåll, betyder bara egoglans och fler bollar.”

Sixten Johansson förklarar att uttrycket ”De vill ha det så här” ... ”kan fungera utmärkt på så vis att de besluts- och propagandamässigt ansvariga naglas fast vid brotten och sönderfallet. De har blod på sina händer. Deras psykiska försvar måste brytas ner. Mastodonterna ska bryta ihop, både hemma och offentligt. Flocken måste splittras. De som stupar under trycket av sin skuld har själva valt sitt öde.”

Eva Danielsson sammanfattar ... ”jag inte håller med dem (som anser) att eländet bara beror på naivitet och handlingsförlamning och flockmentalitet, utan att en liten klick av maktens folk liksom en större mängd aktivister nog är bredda att acceptera och rentav inte har något emot den destruktiva samhällsutvecklingen. För att fortsätta sin utstakade riktning mot mera makt. Vilket jag anser vara ondska (Red. här har vi en tydlig parallell till bland annat Tyskland på 1930-talet).”

Faktorer, som exempelvis att Sverige ser sig som en ”moralisk stormakt” (jfr krigsskadestånd för att Sverige hjälpte Herr H), övermänniskoideal (vi är de goda, ni är de onda), svenskarna likställer demokrati med en svag form av demokrati (av media styrda formella val, demokratur), förklarar till stor del varför Sverige har utvecklats till att bli ”Situation Sverige”.

Chris Forsne skriver att ... ”Sverige står nära vägs ände. När så många ropar att kejsaren är naken hjälper inte de vackraste bedrägerier och vi måste överge vår idé om att vi är bättre än alla andra. Vår överlägsenhet (Red. jfr ”Übermensch” mentalitet) är en lögn och ju snabbare den försvinner desto fortare kan vi börja ta itu med människors verkliga problem istället för att vårda vår falska bild av verkligheten.”

Dissident-, eller den oberoende demokratiska, sidans viktigaste uppgift är att etablera en oberoende tv-kanal som når ut till hela svenska folket. Vi måste börja den mödosamma uppgiften att ”debriefa” medborgarna genom att ge korrekt information, korrekta nyheter, etcetera, information som är så långt som möjligt baserade på den vetenskapliga metoden.

Varg-Larsen avslutar Veckokrönikan genom att peka på behovet av ett oberoende mediahus, och tv-kanal ... ”fler och fler upptäcker det ensidiga och alltid förljugna perspektivet i systemmedia som ofelbart präglas av att ett för staten och pk-ismen kritiskt perspektiv saknas. Det skall inte så mycket till tror jag för att få än fler att lämna, det krävs bara ett helhetsgrepp, inklusive sport.”

Och, ta Douglas Murray’s uppmaning att alltid tala sanning, i stor som smått, ad notam med tanke på att vänsteraktivisternas lögner genomsyrar samhälles alla vrår och vinklar. Att alltid sträva efter sanningen.

Och, Swebbtv är tillbaka på Youtube, Youtube/Makten har dragit tillbaka sin censurering/nedsläckning av tv-kanalen. Swebbtv har många nya intressanta idéer som de är på väg att sjösätta. Donera gärna till Swebbtv, så att Swebbtv kan bli vår tv-kanal nu och i framtiden.