Experimentet att tvinga fram…

Det experiment Michael Winiarski hänvisar till i dagens DN (i) (2021-08-15) har misslyckats totalt. Eller inte gett det utfall man hoppats på. Eller, med Winiarskis formulering, ’är över’. Experimentet gick ut på att ’tvinga fram en demokrati’ i Afghanistan. De som experimenterade var försöksledaren USA med Nato som assistenter och Sverige som laboratorieassistent eller ’labbass’.

Ordet experiment kommer från latinets experimentum, vilket i sin tur är härledd från experiri – försöka. Som naturvetare är jag väl bevandrad i experimenterandet. Vars syfte är att utifrån givna förutsättningar (som experimentatorn har frihet att välja) ta reda på resultatet. När experimentet utfaller enligt förväntningarna är det ett belägg för att ens uppfattning om utfallet i förväg – teori – stämmer. Om det inte gör det, då få experimentatorn fundera vidare.

Att ’tvinga fram ett resultat’, det är ju det Winiarski menar, är att göra våld på naturlagarna som inte låter sig tvingas. Annorlunda förhåller det sig med de lagar som synes styra Winiarskis tankevärld. De kan ’tvingas’ hur lätt som helst. Eller vrängas eller ställas upp enligt behov. Förutsatt att experimentatorn har full kontroll över alla variabler. Vilket USA/Nato/Sverige som svans uppenbarligen inte haft.

Demokrati är sammansatt av ’demos’ (gr folk) och ’kratein’ (gr härska). Och avser ett folks självstyre.

Afghanistan är ett av olika folk bebott land. Folk med delvis helt skilda språk. Visserligen dominerar pashto, pashtunernas språk, Kabul och kringliggande områden och förstås av majoriteten afghaner, men det räcker inte för att göra afghanerna till en nation i egentlig mening. Men räcker väl när det gäller att sluta sig samman mot en yttre fiende. Såsom redan på 1800-talet mot Storbritannien, senare mot Sovjetunionen och nu mot demokratins fanbärare.

Jag noterar Winiarskis uttalande ”efter 20 år av amerikansk krigföring har västvärldens försök att ’civilisera’ den fattiga nationen brutit samman på bara en vecka”.

Jag får återigen kritisera ordvalet. Afghanistan är ett civilsamhälle - rättare sagt, består av ett antal civilsamhällen - på samma sätt som t ex USA. Med skillnaden att utvecklingen där kan följas mycket längre tillbaka i tiden än ex vis USA:s. I mer än tvåtusenfemhundra år. Med stora förändringar över tiden, invandring av mongoliska och turkiska stammar norrifrån och arabiska/arabiserade söder/västerifrån utmed Persiska viken, men ändock en historia med kontinuitet över detta långa tidsspann. I motsats till USA:s som börjar abrupt på 1600-talet. Vilket innebär att ’civilisera’ enligt Winiarski betyder att med våld pracka på afghanerna en civilisation à la USA och allierade.

OBS att jag ingalunda ägnar mig att värdera de olika alternativen. Jag utgår endast från att ett val i demokratins, d v s folkmajoritetens, tecken inte kan tvingas fram. För då förlorar det sin innebörd.

Ytterligare en sak som jag inte kan låta stå okommenterad. Winiarski: ”tjugoårsdagen av terrorattacken den 11 september 2001, som var den utlösande faktorn för kriget…”. Ingen av de som utförde terrorattacken och av ledarna som planerade den var afghan. Förövarna i bred bemärkelse kom från arabländerna och Pakistan. Bin Laden hade inte sökt tillflykt i Afghanistan utan i Pakistan, USA:s allierade både då och nu.

Jag har svårt för att sluta. Winiarski: ”Vi vet inte om skräckscenariot – en panikreträtt likt den från Sydvietnam 1975, då de sista amerikanerna evakuerades med helikopter från taket på USA:s ambassad – blir verklighet”. Skräckscenariot för vem och när? Duger inte tjugo års krig som skräckscenario för afghanerna? .


(i) https://www.dn.se/varlden/michael-winiarski-experimentet-att-tvinga-fram...Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-08-15