Faktagranskning och fakta

Nya Media startade den nya faktagranskaren Faktiskt straxt före valet 2018 men den har nu parkerats tillsvidare.

MSM startade också en faktagranskare, med stöd av statliga pengar, som också heter Faktiskt men med annan huvuddomän (.se). Den har nu lagts ner.

Båda faktagranskarna hittade en del som var fel och en del som var rätt men inga stora skandaler upptäcktes. Vår egen erfarenhet av hur fakta har presenterats i Nya Media är att det mesta är korrekt. Några få felaktigheter har rättats omgående och i något fall har den felaktiga publiceringen tillkommit genom ren provokation.

Den som söker fakta kan också gå till Faktafabriken som drivs av Mattias Lindberg. Se t.ex denna artikel. Mattias finns också på Twitter.

En annan sajt som har bra fakta är Our World in Data som vi också refererar till här