Kom med!

Bli med i vårt ideella nätverk - Föreningen för Medborgarperspektiv - för att stärka fria medier och yttrandefriheten utanför åsiktskorridoren.

Vi är en ideell förening som aug 2020 består av nitton personer. Vi har bildat föreningen för att vi vill främja yttrandefrihet, en allsidig och saklig samhällsdebatt samt intresseutveckling. För vårt ändamål har vi skapat denna portal, www.lastips.se där vi som först i Sverige sammanställt omfattningen av fria medier; Ca 200 bloggar, personer på Facebook, böcker, poddar etc. Fria medier är stort i Sverige.

Läs mer om oss och Föreningen för Medborgarperspektiv här!

Några av oss i juni 2019: