USA går mot Secession

Texas, med 21 stater försökte genom US supreme court åtala de stater som ändrat valregler utan att göra det genom state legislator (state -house of representative). Detta strider mot konstitutionen. SCOTUS (Supreme Court of the US) vågade inte ta upp fallet.

Nu har Texas lagt fram ett förslag om att bilda en Uniion of States av de stater som stödjer the US constitution fullt ut.

Detta kan vara början till Secession. Rush Limbaugh talade om samma sak denna vecka.

https://www.teaparty247.org/civil-war-or-rush-limbaugh-suggests-one-poss...

https://www.newsmax.com/us/west-scotus/2020/12/11/id/1001174/

Publicerad av: 
Steve