Veckans krönika 14 september till 20 september 2019

Vi måste vända detta, folk måste fås att skämmas för att rösta på 7-klövern, endast känslorna och rädslan kan vända detta

Vi inleder Veckokrönikan med förhoppningsvis en god nyhet. Martin Armstrong skriver, i fri översättning, att den globala finanseliten har börjat notera att de politiska krafterna bakom klimathysterin har gått för långt och att klimathysterin utvecklas alltmer till ett krig mot kapitalismen. Martin Armstrong noterar med andra ord att det har uppstått en spricka mellan de globala finansintressena och socialisterna. Det är de globala finansintressena som till stor del äger etablerad media, och som därmed sätter agendan. Å andra sidan tenderar journalister att regelmässigt luta mot vänster, så att det til syvende og sidst inte blir någon förändring.

Arvid Nikolausson är … ”25 år, från Alvesta, skriver att det mångkulturella experimentet är dömt att misslyckas. Vi människor söker oss nämligen till dem vi känner en naturlig samhörighet med. Om vi inte känner igen oss i varandra blir det svårare att upprätthålla tillit och samverkan. Svensk identitet och kultur utgör en utmärkt grund för naturliga kopplingar mellan människor, men också till historia och framtid.”

Frågan är hur vi skall kunna återuppväcka ett Sverige med svensk identitet och kultur, utan att samhället först måste drivas till ett totalt kaotiskt tillstånd (vilket blir följden av nuvarande politiska regims, S-7-klöverns, politik).

Eller, annorlunda uttryck, hur tar vi, inom den oberoende demokratiska oppositionen, nästa steg? MV skriver att … ”tricket är att förstå att det inte handlar alls om att få folk att ”begripa”. Folk väljer sina viktigaste åsikter baserat på undermedvetna känslor och ingen är starkare än rädslan, möjligen hatet. Det lustiga är att vår sida låter vänstern och pk-etablissemanget totalt dominera dessa områden, de projicerar skuld och hat dagarna i ända, de som har fallenhet för hat blir politiker eller ståuppkomiker, ledarskribenter eller AFA-medlemmar, de som har fallenhet för skam skräms till att tro att allt är till det bästa.”

”Vi måste vända detta, folk måste fås att skämmas för att rösta 7-klövern, endast känslorna och rädslan kan vända detta.”

Den politiska regimen (S-7-klövern) tillämpar bland annat härskarteknik (Red. jfr Kina) mot oppositionella. Åke Thunström skriver ett öppet brev till mobbarna på SVT (regimens spjutspets när det gäller manipulation inom media) och ber dem att sluta mobba, vilket de naturligtvis inte kommer att göra då mobbning är en av deras mest effektiva metoder för att få tyst på oppositionella röster. Att på olika sätt försvara sig mot mobbning har varit en av oppositionens metoder för att få till stånd en förändring. Det är dags att byta taktik, från att försöka värja sig mot attacker av olika slag, till att vända på kuttingen och gå till motattack. Vi behöver använda en verbal rivningskula för att riva ner det socialistiska korthuset. Vi skall inte vända andra kinden till …

Göran Holmström ställer frågan … ”Åke, tror du dom bryr sig i vad du eller vi tycker? Alla medspelare i PK-teatern tjänar ju på detta, varför ändra ett vinnande koncept.”

Humvee24:s förklarar att … ”jag ser skribentens hoppfulla naivitet som ett av de största problemen att komma förbi för han har inte insett de självklara: de vill ha det så här. Dessa rop i öknen är helt meningslösa, dessa öppna brev. De har makten, de gör som de vill.”

Vi, inom den oberoende demokratiska oppositionen, måste gå ifrån denna ”initiala” fas till en genomtänkt, medveten och aktiv fas. F. Östman uppmanar … ”Kasta tillbaka, kom in i matchen!” … De termer som måste komma till användning är inte de du föreslår, utan:”

”– frändefientlig – våldtäktsaktivist – rättsröteadvokat – migrationshaj – bidragsbaron – landsförrädare – hycklare”

Humvee26 skriver att vi inom den oberoende demokratiska oppositionen fokuserar på fel saker, medan vänster (utifrån deras perspektiv) har rätt fokus. Humvee26 identifierar fyra kategorier … ”kategori 1-3: 1 varför blev det så här; 2 det är hemskt att det är så här; 3 om bara så kan vi ordna det så här istället.”

”Kategori 4 saknas. Vilket är kategori 4? Jo det är hur kan man uppnå sina mål, vad är steg ett? 4 vad är steg ett?”

”För vänstern är det tvärt om, nästan all deras energi ligger på (kategori) 4, på maktspelet, på ljugandet, på fusket, på demonisering och hat, på våld, på väljarimport, på infiltration och subversion (forskning och kyrkan och rättsväsen och försvar), på hot, på indoktrinering, på utrotning.”

”Det är lite lustigt, i detta perspektiv så är det ju ganska självklart att vänstern styr. Vi harvar på om sanning och rätt. De styr.”

Humvee24 skriver vidare att … ”jag hoppas (att nästa steg blir) hur bryter man detta? Vi har analyserat orsakerna, vi beskriver avarterna och de rena absurditeterna och vi oroar oss över framtiden, men ingen skriver om hur steg ett kan tas. Det duger inte att skriva ”public service skall bort” för de vill ha public service exakt som det är!”

”Mitt svar är att vi måste få dem att bära ansvaret för det Sverige som är, de måste skämmas och bära skulden och när denna Pandoras box av skuld öppnas så tror jag detta kan vända. Man läser om en mamma som blir skjuten i huvudet eller en 12-åring våldtagen och vems nuna kommer upp mentalt? Jo Löfvens, Lööfs, Kristerssons, Löfvins. Bush-Thors, Lindbergs, Mattsons, Wolodarskis och Lifvendahls och Avellans! Eller Betnérs, Aschbergs Schyfferts osv. Någon är skyldig och skall skämmas!”

Hovs_Klipphällar skriver att … ”det stora felet med sådana som Löfven, förutom att han är helt inkompetent, är att hans politik hela tiden saboterar Sveriges befolknings legitima intressen. Alltså går stick i stäv mot den politik som han genom sitt ämbete förbundit sig att värna om!”

”Regimens politik utgår ifrån mentaliteten hos några hatiska vänsterextremister ur 68-vänstern, en vänster som hatade och hatar västerlandet, och vill rasera dess dominans i världen. Den mentaliteten har extremisterna framgångsrikt lyckats manipulera igenom, tack vare att de tagit sig in i massmedias kanaler inklusive SVT, samt planterat sina politruker i den akademiska världen.”

”Deras åsikter är ett förvirrat sammelsurium, men huvudriktningen är konsekvent att Sverige ska förstöras. Det hela liknar mera en religiös sekt än en politisk riktning, och det viktigaste vapnet är asylinvandringen.”

De skall inte enbart skämmas, utan de skall inom sinom tid ställas till ansvar.

David utvecklar begreppet ”folkmord” … ”I alla kulturer finns det en folklig strävan efter att få behålla och vidmakthålla sitt eget levnadssätt. Väl befäst kultur vilar alltid på djupa historiska rötter.”

”För att kärnan i den egna kulturen skall överleva krävs vård av rötter. Och även respekt från andra. Det är inte några utomstående som skall avgöra min egen kulturs värde eller bevarandegrad. Inga andra kulturtraditioner skall tillåtas att lägga en våt filt över andras kultur – och kväva den.”

”När folkmord definieras tänker vi oftast på likhögar, systematiska mord och stank från döda kroppar. Så kan folkmord gå till. Men till folkmord räknas också ett långsamt strypande av en kultur. Som kan ta olika lång tid, men likväl leder till kulturens utdöende.”

”FN-konventionen om folkmord tar upp gärningar i avsikt, att helt eller delvis, förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp, såsom sådan. En typ av utsvältande folkmord, utan synliga likhögar, eller offer i mer traditionell mening.”

”… i FN:s konvention, om brottet folkmord [Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord] … nämns uppsåtlig själslig skada, uppsåtligt påtvingade levnadsvillkor, avsedda att medföra fysiska undergång, helt eller delvis. Och att det kan kategoriseras inom ramen för ett folkrättsbrott. Och att dessa gärningar är straffbara. För det som pågår i Sverige är inget annat än ett långsamt kulturmord. På den svenska kulturen.”

”När vi i dag reser runt i välden, kan vi alltid komma hem igen. Till vårt eget. Men snart går inte det – för det som präglat dig som svensk kulturvarelse – finns inom en snar framtid inte kvar. Annat än som krympande kulturöar. Som även de med tiden dunstar bort.”

”Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, är en definition och en internationell överenskommelse gällande folkmord, och dess praktiserande som en aktiv handling. Konventionen antogs av FN i New York den 9 december 1948, och ratificerades av Sverige den 9 maj 1952.”

Pllay skriver att … ”det är vårt kulturmarxistiska etablissemangs livsuppgift att förstöra Sverige, allt vi ser omkring oss av feminism, PK, MSM, globalism, flyktingkris är alla medel i förstörelsen av vår civilisation. Vi ska utrotas. Varför är sekundärt, det får vi fundera på efteråt.”

Pllay utvecklar … ”det är vårt etablissemang som är huvudtumören, resten är metastaser. Utan ledare skingras följet. Utan vårt etablissemangs aktiva stöd kan inte Islam eller alla de andra nya kulturyttringarna fortleva här.”

”Vi är utsatta för ett folkmord iscensatt av vårt eget etablissemang, ofattbart, vad som pågår är inte lite politiskt käbbel, det är stölden av vårt land, förslavningen av oss och krossandet av vår kultur, detta har aldrig någonsin hänt tidigare i historien att ett folks ledare har vänt sig mot det egna folket.”

Humvee27 tillägger att han … ”har bott i Japan och de gör i mycket tvärtom mot oss och odlar sin särart. Hur skall någon vackert och exceptionellt annars uppstå? Man måste hålla på länge med samma sak för att uppnå något, ännu en aspekt socialisten inte förstår.”

”Däremot så tror jag inte att denna kamp vinns enbart med goda exempel, ej heller med argument. Som ofrivilligsvenska skrev igår, det är som att befinna sig i krig, de dom styr, de som vill ha det så här kommer inte att sluta, de kommer inte att låta de svenskar som vill vara i fred vara i fred. Det som behövs är att slå tillbaks. Ingen gör detta i stort sett.”

”Det första steget är att förstå att det som sker är värt att hata, det är rätt och riktigt att hata våra makthavare. Ur detta hat så måste svaret hamras fram.”

Pllay understryker att … ”vårt etablissemang är Sveriges fiende, invandrarna är etablissemangets verktyg, legoknektar, betalda trupper, nyttiga idioter.”

”Många av dem lider lika mycket eller mer än vi gör, många förbannar den dag familjen skickade dem till Sverige med krav på återbetalning av investerat kapital. Några av dem begår brott i avsikt att slippa utvisning med åtföljande vanära och utstötning i hembyn.”

”Hela vårt etablissemangs företag i omskapande av människor är ett brott mot mänskligheten.”

Stiftelsen Det Goda Samhället … har uppdaterat Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter från 1996 och 2005 om invandrares brottslighet. Den nya rapporten heter ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”.

Patrik Engellau skriver att … ”för några månader sedan publicerade Stiftelsen Det Goda Samhället en rapport om invandring och brottslighet som är lätt åtkomlig på hemsidan. Där finns också allt det statistiska material som Brottsförebyggande rådet tog fram som underlag för rapporten. Bara en liten del av underlaget användes i rapporten så var och en kan botanisera i underlaget och göra sina observationer. Här kommer en observation som inte finns i rapporten.”

”Den fråga jag ska försöka besvara är följande. Om det en vecka anländer ett hundra afrikanska migranter till Sverige, hur många av dessa kommer inom en femårsperiod att ha begått brott? Svaret är ungefär fyrtio.”

Miketheviking anser att … ”den importerade brottsligheten är det största brottet mot Sveriges befolkning. Om politiker med berått mod importerar 40 nya kriminella så ska de ställas inför riksrätt.”

”Nu vet vi ju från BRÅ-undersökningen att vi har c:a 125 000 kriminella med importerad bakgrund. Vi har s.k. ”vårdplatser” för 10 000… Jag funderar ofta på hur kvinnor är funtade i dessa sammanhang. De blir våldtagna, c:a 8 000 anmälningar/ år och gärningsmännen är till 70 - 80% exotiska.”

”Över en 10-årsperiod så pratar vi om 60 000 våldtagna (kurvan går bara uppåt) och på en 20 års-period borde det vara närmare 100 000 våldtagna kvinnor.”

MV poängterar att … ”du bortser också från att detta är ANMÄLDA VÅLDTÄKTER. Jag har sett siffror på 11% anmälningsbenägenhet och jag gissar att man som invandrartjej i förorten har en hög tröskel som hindrar en att anmäla. Så säg 20% för att vara generös. Så 60,000*5=300,000, 8000*5=40,000”

Gustav ger en dynamisk beskrivning … ”om du tar in en Population till landet som efter fem år ger en hög riskfaktor (38% på fem år är redan extremt högt) kan den resterande ”majoriteten” av 62% laglydiga inte rättfärdigas.”

”Varje exponering gentemot denna population ger dig en 38% sannolikhet att du möter en brottsling. Sannolikheten eller risken blir extremt högt (närmar sig ett = 100%) om du möter flera eller tex försöker anställa eller engagerar ett flertal ur denna population (som har varit i landet fem år).”

”(1-(1-0,38)^x) där x är antalet individuella möten med denna population. Vid andra mötet är risken redan uppe i 62% och vid tredje 76%.”

Medan Malinkim ger en enkel mall … ”det här resonemanget kan man förenkla. Grundantagandet (som vi inte vet om det stämmer, men som kanske inte är orimligt) är att hälften av alla kriminella förblir oupptäckta, eftersom uppklarningsfrekvensen är låg. På varje känd kriminell går det då en okänd kriminell. Bara att multiplicera alla siffror med två, alltså.”

Konsekvenserna av den förda socialistiska mångkulturpolitiken kommer sannolikt att generera en kraftig motreaktion.

Pllay skriver att … ”reaktionen på dagens vansinne har alla möjligheter att bli ohyggligt brutal, tänk när PK människorna ska stå till svars för landets katastrof, något ingen kan försvara.”

”När man målat in sig så helt i hörnet så ingen väg finns ut blir försvaret i stället anfall, ökad terror, ökat förtryck och till sist inbördeskrig. Ett krig som kommer ha både politiska och etniska sidor eftersom det blir nationen och det svenska folkets framtid som det handlar om.”

Sverige är en långt driven socialistisk stat och merparten av svenskarna tänker som ”goda socialister”. De som är anfäktade av socialism, det gäller även dem inom den oberoende demokratiska oppositionen, har svårt att fullt ut förstå vår samtid. Vilket försvårar en avveckling av det nuvarande destruktiva socialistiska systemet. Lennart Bengtsson, som under lång tid har varit verksam utomlands, skriver att det finns ett allvarligt systemfel i det svenska politiska systemet … ”grundorsaken är att det svenska skattesystemet och den extrema jämlikhetsfilosofin viken innebär att nästa alla är beroende av bidrag eller inkomster från ”samhället”.”

”Sverige har skapat så att säga i sömnen en övermäktig stat som praktiskt taget alla är helt beroende av. Politiker behöver bidrag, tidningarna likaså och industrin behöver subventioner. Ingen eller inget klarar sig självt. För att finansiera detta beskattas undersåtarna alltmer eller beläggs med allehanda arbiträra avgifter. Av medel som tvingats av medborgarna skaffar sig politiker alltmer makt genom att fördela riktade allmosor.”

”Det enda som kan ändra detta system är någon form av ekonomisk kollaps eller en radikalt annorlunda skattepolitik där onödiga utgifter radikalt elimineras och medborgarna i en helt annan utsträckning får klara sig själva. I ett första steg kan man eliminera alla former av subventioner och bidrag samt halvera antalet riksdagspersoner. En rak skatt på cirka 15 - 20% är fullt tillräcklig där aktuella utgifter får reduceras i motsvarande utsträckning.”

”Har man en stat som skall klara allt blir följden att medborgarna till slut helt förlorar sitt individuella värde och med fördel (kan) ersättas med robotar…”

Dr C. En. Sur är förvånad att … ”inte mer tankemöda läggs på hur detta (Red. den destruktiva politiken) kan brytas? Idag så är den vetenskapliga metoden välkänd och ÄNDÅ väljer folk att bortse från den. Varför?”

Vår uppgift, inom den oberoende demokratiska oppositionen, är att besvara denna fråga och ge en ledtråd till eller förslag på hur detta kan brytas. Vi går från den initiala fasen till en mer aktiv fas.

C de Longueville ger en saklig beskrivning av situationen … ”hur du än resonerar och vilken bevisföring du än använder Patrik (Engellau), så är det få eller ingen, som vill lyssna.”

”Dem, som du vill övertyga är inte mottagliga för någon som helst framställning hur välunderbyggd den än är. Du kan spara din energi, eftersom det endast existerar ett effektivt argument och det är den verklighet, som alla kan se och som alltmer påminner om en blodisande mardröm.”

”Att Sverige obönhörligen är på väg mot dystra tider börjar oändligt sakta gå upp även för rikets politiker. Det är en skara folkvalda, som motvilligt och envist och med alla medel värjer sig mot den lika obehagliga som ofrånkomliga verklighet, som väntar.”

”Att klockan har slagit och tåget för längesedan har gått och att nationen tillfogats så svåra skador att de är irreparabla lär snart bli uppenbart även för de mest rabiata. Det är först då, som de politiska skurkarna kan ställas till svars.”