Veckans krönika 5 oktober till 11 oktober 2019

Sverige är för mig socialistiskt för vi lever i bur - det är en sofistikerad bur men icke desto mindre är det en bur

Veckokrönikan inleder med några insikter baserade på omfattande observationer gjorda över tiden, insikter som kan betraktas som självklarheter (axiom). W Munny skriver att … ”allt vänstern och etablissemanget säger är lögn, allt allt. Allt de säger har också endast ett syfte, makt. … Ärlighet, fakta och rationell analys är irrelevanta för vänstern och idag för i princip hela etablissemanget … detta är ju postmodernismens metod. Allt som betyder något är makten, resultatet, inte sanningen. När vänstern talar om kritiskt tänkande så är det en självklar attack mot alla de åsikter och analyser som de för närvarande inte gillar.”

EVA skriver att … ”i min lilla hemstad som var en idyll under min uppväxt, finns idag många invandrare och de dominerar torget. Man ser på svenskarnas kroppsspråk (krökt rygg, håglöshet) att de inte trivs. De har förlorat självkänslan. Människor som är nedtryckta och har tappat sugen, protesterar inte. Beskylls de sedan för att vara rasister, nazister med mera blir det mycket svårt.”

”Det kan tyckas mycket konstigt att (politikerväldet) lyckats lura den skötsamme svensken att betala för denna massinvandring. Men makthavarna kör med lömskt förtryck. ”Allas lika värde” är egentligen en jantelag som säger: Du svensk ska inte tro att du är något. Du är inte mer värd än en analfabet från Afghanistan, en våldtäktsman från Somalia eller en IS-krigare från Syrien.”

Anders Leijon framhåller att … ”den som inte vågar nämna invandringen har inte någon möjlighet att förstå det som har hänt, händer och kommer att hända i landet – än mindre att begripligt beskriva tillståndet och förändringen. Han går i direktoratet för ständig utjämnings ledband. Vad skall man kalla en sådan tystnad?”

Mr Kowalski indelar denna tystnad i två övergripande kategorier … ”den ena är att man är en aktiv del av makten, man har ett utopiskt mål och ser sig som stående över andra människor som skall styras.”
”Detta gör man genom att skapa och projicera skuld (Red. jfr härskartekniken att påföra skuld och skam). Det senaste exemplet på detta är klimatskulden och flygskammen. Den andra kategorin är vanligare, det är vanligt folk som är målet för skuldprojektionen, de skall känna flygskam, sopsorteringsskam, flyktingskam osv. När jag var liten så var det ”svarta barn med svullna magar skam”. För tidigare generationer så var det ”fattiga pig-skammen”.”

”Så man är tyst om sambandet med invandringen antingen som skuldprojektor eller skuldmottagare (självklart är detta flytande kategorier). Jag tror dock att de gått för långt, med Greta avslöjar de sig, de har blivit mindre subtila och pekar finger och säger: skäms! … nu verkar det som vänstern börjar visa sitt verkliga ansikte och snart kanske man hoppar över skammen, man vill bara bestämma helt enkelt, man säger bara LYD!”

Fredrik Östman utvecklar uttrycket ”projicerad skam” … ”detta med den projicerade skammen är mycket bra och viktigt. En djup insikt. Och den hänger samman med Jonathan Haidts resultat att konservativa har sex olika klasser av skamkänsla, medan liberaler/socialister bara har två. Oavsett om detta är tillägnade eller medfödda skillnader, så ger de liberalerna och socialisterna möjligheten att utöva denna starka metod, skuldprojektionen (Red. jfr härskartekniken påföra skuld och skam).”

Maria C relaterar projicerad skam till kulturbegreppet … ”man kan enbart projicera skam på individer som förmår att skämmas, känna skuld. Där har vi den största kulturskillnaden av alla.”

”Saknar man den förmågan går man till, även fysiska, angrepp på den eller de som ger en ”olustkänslor”. En ”vanlig” hustrumisshandlare försvarar sig med att ”det var hennes eget fel”. Att anklaga sig själv och känna skuld är kanske en förfinad kulturyttring, men den leder, i värsta fall, till både självutplåning och utplåning genom andras, mindre samvetsömmas, försorg.”

Mr Kowalski … “Så är det, så invandrarna är i stort immuna och du identifierar också en del av mekanismen för vilka som blir politiker och journalister, dvs de värsta, de skamlösa, empatilösa psykopater. Den politiska skillnaden mellan män och kvinnor blir också förklarad. Det ärvs också för endast … medelklassare är mottagliga, vänsterfamiljer lever utan skam och projicerar alltihop på andra.”

Vad är ”medelklassare”? Enligt Göran Fredriksson består medelklassen av två kategorier … ”dels de som bidrar till samhället genom sina yrkeskunskaper och som därför kan producera sådant som människor i allmänhet efterfrågar dels de som helst lever på andras arbete. Den första gruppen är definitivt den största och (är) den (som Patrik Engellau benämner) nettobetalande medelklassen.”

”Den andra gruppen består av sådana medelklassare som anser sig ha skådat ljuset och därför anser sig vara utvalda till att föreskriva hur andra människor skall leva sina liv. Dessa återfinns nästan alltid i skattefinansierade verksamheter såsom public service, media med presstöd och delar av ”kulturarbetarna” som producerar sådant som få vill betala för samt diverse NGO eller företag som försörjs av skattebetalarna av politiken. Inte sällan handlar det om dem som ser kommunismen som den bästa av världar men som efter 1989 av förklarliga skäl ligger lågt och gömmer sig främst i miljö- och vänsterpartistiska sfärer.”

Patrik Engellau konstaterar att … ”ett starkare samhälle kan bara skapas av medborgare som tänker och uppför sig ungefär som Bitte Assarmos farmors mamma Emma Persdotter. Sveriges problem beror på att en minskande andel av befolkningen gör det.”

Bitte Assarmo berättar om sin farmor att … ”fattig var hon, och något nytt kunde hon sällan köpa, men hon lappade och lagade och borstade skor och kläder, och hon lät aldrig fattigdomen ta överhanden. Hon var stark, obändig, hel och ren och fast besluten att alltid behålla sin värdighet och självrespekt oavsett vad som hände.”

V För Vendetta skriver att … ”(Bitte Assarmos farmor) kunde lotsa sin familj genom livet trots svåra förhållanden tror jag till stor del kan tillskrivas den homogenitet som fanns i samhället. Hon mötte människor med värderingar hon kände till, hon viste vad som förväntades av henne. Vem vet det idag och vem vet vilken värdering den du möter har? Man kan skapa vilka skatter och vilka regler man så önskar från regeringshåll men på något sätt är det ändå medborgarna som bygger landet och ett land byggs bäst med homogenitet.”

Erik2 instämmer i observationen … ”men jag är inte riktigt lika säker på att det nödvändigtvis var så himla många ens för 100 år sedan som verkligen var så här strävsamma. Om jag tittar bakåt i släkter jag känner till så hittar jag några Emma Persdöttrar. Men jag hittar också alkoholister och diverse slashasar utöver alla som bara levde sina dagar ur hand i mund.”

”Saken är väl den att (sådana som Bitte Assarmos farmor) tilläts vara samhällsbyggarna. Man orkade hålla ihop sina familjer. Ibland med hjälp av kristendomen som stöd i utmattningen, ibland av ärlig och riktig empati som kom sig av egna upplevelser under barndom och uppväxt.”

”Vi har byggt vårt samhälle på frivilliga insatser inom diverse organisationers ram. Det vi en gång hade, under Gustav V, var verkligen ett starkt samhälle. Men det har monterats ned och ersatts av en stark stat som numera bara är till för sig själv. Idag så stöds alkoholister och slashasar och dessa får pengar från det offentliga som det offentliga tagit från alla som bara lever sina liv och dessa stöds via diverse bidrag. … På så sätt ser det fortfarande ut som om vi har ett starkt samhälle, men det har vi inte. Vi har ett totalitärt samhälle där staten finns i alla detaljer, inklusive långt inne i sängkammaren och i köket.”

John von Neumann … “Exakt! De driftiga tilläts vara samhällsbyggarna, inte parasiter och slashasar. Det är en falsk myt som propageras. Skillnaden i välstånd länder emellan är om de driftiga tillåts vara driftiga eller inte, en person åstadkommer mer än 100, 1000 eller 1 miljon andra i vissa fall.”

Underdog skriver att … ”en undersökning vid Yale visar att immigranter från Nordeuropa i allmänhet och från Sverige i synnerhet hade mer framgång i USA efter immigrationen än snittet. För svenskarna låg index på 150 (med alltså snitt 100). På migrantmuseet i Göteborg finns ett citat från en amerikansk järnvägsmagnat. Fritt ur minnet: ”Ge mig svenskar, snus och brännvin och jag ska bygga en järnväg till Stilla havet innan årets slut”.”

Stefan Sewall instämmer … ”svenskar var kända för att vara mycket bra arbetskraft. Några söp dock ihjäl sig. Enda chansen i USA var att jobba och slita. Det fanns inga socialbidrag i skogarna i Minnesota eller på byggena i Chicago. Ingen tolkhjälp heller.”

”Nu är det polackerna som jobbar som svenskar gjorde för 100 år sedan. Polackerna har också haft det hårt och motigt efter 1939 vilket väl härdat dem. De har gjort beundransvärda återuppbyggnadsinsatser i bland annat Warszawa och nu i hela Sverige och Norge. Polacker bara jobbar och sliter och röker.”

Med John von Neumanns ord styrs idag samhället av parasiter och slashasar, vilka kräver att nettoskattebetalarna betalar allt högre skatter, vilket Stefan Sewall ger exempel på … ”i Sverige är skatterna extrema och slukar 80 % av mina intäkter som jag försökt skriva tidigare med 32% arbetsgivaravgift och 50-55-60% inkomstskatt (kommunal + statlig) Sedan 25 % moms på allt man köper.”

”Sedan fastighetsskatt som även hyresgäster betalar indirekt på hyran. Sedan elskatter som är mer än hälften av elräkningen för alla. Sedan drivmedelsskatt som är mer än halva priset av bensin och diesel som även bussåkare betalar. Sedan alla miljöavgifter etc., etc. Lagfartsavgifter. Bygglovsavgifter etcetera, etcetera. Det tar aldrig slut. Bara skatter och dessutom momspåslag på skatterna.”

”Den polemiker (lögnare) som påstår att alla kritiker av dessa extremt höga totala skatteuttag vill avskaffa alla skatter ljuger medvetet. Alla som kritiserar extremhöga skatter vill för den skull inte nödvändigtvis avskaffa ALL beskattning. Detta är nonsensprat av SVT-klass. Om man är moderat vill man kanske ha skatter på max runt 35% till exempel -Inte 80% eller 100%.”

”Marknaden klarar sig utan staten. Marknaden är naturlagen. Skatter har införts i strid mot naturens gång för att de svaga inte ska duka under. Även vi som traditionellt är antisocialister och till exempel varit moderater, vill så klart att det ska finnas ett samhälle med trygghet och omsorg. Skatterna måste inte vara 0% och inte heller 80 - 100% utan ligga på rimlig nivå.”

Mr Kowalski skriver att staten håller … ”medborgarna okunniga om vad fan de får för pengarna. Detta är helt centralt, hade vi fått en specificerad nota så hade massinvandringen aldrig skett och inga vindkraftverk byggts … Hade folk fått en specificerad nota så hade staten aldrig kunnat växa till denna storlek och massinvandring och genusforskning och klimathot hade varit icke-existerande.”

Eva Danielsson konstaterar helt korrekt att … ”Sverige är svenskarnas rättmätigt ärvda land. Det enda vi har. Som vi står för – bekostar och utvecklar – genom arbete och genom att ta hand om oss själva och våra familjer och den uppväxande generationen.”

Eva Danielsson utvecklar vidare… ”både skattesystemet och det demokratiska systemet borde efterlikna Schweiz eller en skötsam familj mer.”

”På önskelistan skulle då överst stå att det sammanlagda skattetrycket aldrig fick överskrida t exempelvis 25%. Alltså inkomstskatter, moms, punktskatter och avgifter ihopräknat. Stat och kommun fick lov att rätta mun efter matsäcken och kunde bara öka utgifterna ifall folket tjänar mer.”

”Prioriteringarna borde kunna följas i detalj via hemsidor som underlag för tätare val till både en bantad riksdag och till kommuner. De s k regionerna läggs ner. Rösträtten borde bara omfatta dem över 25 år med svenskt medborgarskap och som är självförsörjande sedan minst två år tillbaka, dvs utan att försörjas av skattemedel. Medborgarskap borde bara ges till ostraffade och på samma vis självförsörjande de senaste två åren, med godkänt från språk-o samhällstester och efter exempelvis åtta års oavbrutet permanentboende i landet. Islam bör undantas från vår religionsfrihet precis som andra religiösa samfund som inte själva tillämpar religionsfrihet.”

Mr Kowalski …men jag tror som (Fredrik) Östman att staten måste förbjudas att lägga sin näsa i blöt och stjäla folks pengar. Vi är så till den grad indoktrinerade att vi inte erkänner rätten till vårt eget liv och tillgångar så det tas för givet att staten bara kan höja skatten. Det måste förbjudas i en ny konstitution. Jaha, där höjdes bensinskatten oj då, den nya husbilen kostar nu 28,000 mer om året.”

Niels Bohr hävdar att vi … ”mera tydligt och högljutt måste anklaga alla makthavare och pk-ister för detta förräderi och denna svindel vi utsatts för. Det kan inte bli någon försoning, så länge alla pk-ister tror att, ”jaja i värsta fall så svänger jag kappan i sista stund” och de ser att (individer) gör det utan konsekvenser, utan att erkänna sin skuld och utan att riskera repressalier, ja så länge så låter de bli att svänga kappan.”

”Det är endast en rädsla som kan få dem att svänga och lämna stimmet. De måste tro att det finns än större hajar. Så de som välkomnar varenda kappvändare in i värmen anser jag försenar räddningen. Vad som är rätt och bör göras måste definieras utan dessa.”

Sverige kan inte tillfriskna om inte en majoritet av medborgarna förstår att de lever i ett totalitärt, socialistiskt land. Den förändringsperiod vi befinner oss i handlar om ett allt tydligare ifrågasättande av socialismen, och socialismens slutliga kollaps (främst med hjälp av marknadskrafterna). Fredrik Östman skriver att … ”observationen att den västerländska socialismen, som länge dolde sig under täcket ”socialdemokrati”, nu visar sitt sanna ansikte och direkt utmanar demokrati, heder och ära är korrekt. Vi ser det i USA, där vänstern vägrar att acceptera vare sig det demokratiska valet av president eller dennes rätt att utöva sitt ämbete. Vi ser det i EU, som förstås sedan längre tid har varit en öppet och programmatiskt antidemokratisk maffia. Vi ser det i England, där såväl parlament som domstolar vägrar att hålla sig till vare sig konstitution eller folkomröstningsresultat. Vi ser det i de flesta länder, där icke-socialistiska partier som SD, FPÖ, UKIP och AfD systematiskt förmenas sina demokratiska rättigheter. Vi ser det i den allmänna, snabba och aggressiva avvecklingen av det fria ordet och det fria meningsutbytet. Vi ser det i hutlösa och extrema skattenivåer och statsskulder.”

Mr Kowalski skriver att … ”om det vi har i Sverige INTE är socialism så saknar vi ett adekvat ord för detta styre.”

”För mig handlar det om frihet, frihet från, frihet från staten. Allt staten gör skall ses som ingrepp i friheten och skall därför begränsas, och ett socialistiskt samhälle är för mig samhällen där det omvända råder, där folk är till för makten och där makten därför kontrollerar så stor del av friheten och medlen man kan. Överallt ser vi detta, en stor stat vill bli större, i USA förstod man detta.”

”Att den svenska staten ännu inte behövt använda kulsprutor utan genom systemtrogen media styr folk är för mig bara en detalj, resultatet är ju för staten det optimala, folk TROR att de är fria och agerar därför nästan som om de var fria, UTOM just på de områden som staten förbjuder genom skuldprojektion (Red. jfr härskartekniken påföra skuld och skam).”

”Så de flesta svenskar testar aldrig sin frihet och vet inte om att de är som burfåglar. Vi som skriver här vet dock var gallret är, ta bara att mitt ”kultur x” togs upp så fort av så många. Rädslan styr. Pensionärer som skrivit på Facebook har också flugit in i gallret. Det mest effektiva är dock tigandet, med modern media så behöver man inte låtsas om att vi finns, inte ens stora demonstrationer nämns när ALLA etablerade medier tiger samtidigt.”

”Sverige är för mig socialistiskt för vi lever i bur. Vi är inte fria. Det är en sofistikerad bur men icke desto mindre är det en bur.”

Mr Kowalski sammanfattar att … ”effekten av socialism och välfärdsstat främst är att vara ett mentalt fängelse,” men Mr K förklarar att socialisterna styr oss genom att projicera ”skuld och skam” på oss (Red. styr med hjälp av härskarteknik, exempelvis påförande av skuld och skam).

Eva ger en lång list på skuld och skam som projiceras (Red. jfr härskartekniken påföra skuld och skam) på oss av socialisterna … ”Allas lika värde” är egentligen en jantelag för svenska folket. Man borde kunna kalla denna lag för jantelagen 4.0. Den innebär att • Du ska inte tro att du är värd mer än en analfabet från Afghanistan, en våldtäktsman från Somalia eller en IS-krigare från Syrien • Du ska inte tro att du kan föra släktet vidare. Det gör de importerade klanerna bättre än du • Du ska inte tro att du kan få dina tänder lagade när du har tandvärk. En afghan med många hål förvärvade långt borta under lång tid, har mycket större behov än du. till snabba insatser. Och utan kostnad • Du ska inte tro att de skatter du betalar in, för ditt arbete, ska komma dig till del. De importerade människorna har mycket större behov av dessa pengar…”.

Mr Kowalski framhåller att med … ”massinvandringen så testas nu de socialistiska principerna återigen och alla tecken tyder på att samma resultat som i Sovjet, Cuba, Venezuela eller Östeuropa blir resultatet. Folk vill ha utan att göra och gör helt enkelt inget, de tar istället. Ingen strävsam kultur finns bland gästerna.”

Mr Kowalski vidareutvecklar analysen … ”genom att endast fokusera på ekonomi så blir det svårt att förstå hur vi styrs, för ett socialistiskt samhälle som ju vårt är måste STYRAS UPPIFRÅN. Detta är det centrala, socialistiska samhällen tillåter inga incitament och människor slutar därför att göra, men värre, de slutar att tänka.”

”Så istället för att man utnyttjar alla människors hjärnor och dådkraft så bygger hela samhället på att alla idéer skall komma från de som har endast en talang, att organisera sig för att dominera andra. Så det värsta med socialism är att det är ett mentalt fängelse och den utveckling av socialism som skett, pk-ism i väst och en slags ”marknadsvänlig” kommunism i Kina, tål inte sanningen och att folk söker den.”

”Vi ser att det centrala i socialismen fortfarande är att allt skall styras uppifrån. I Kina har man infört skrämmande övervakningssystem för trots alla pengar så finns det folk som inte håller med. Samma sak ser vi i Sverige, staten kan inte acceptera att ha fel och MÅSTE därför undertrycka den fria tanken, vi ser det på allt fler områden, från massinvandringens konsekvenser till klimatet till sådant som Estonia. Detta är för mig det verkligt hemska med vårt styrelseskick, att det endast kan fungera om folk agerar som robotar, och de som inte gör det, ja de måste tystas.”

Det finns olika tekniker för totalitära regimer att styra och kontrollera den egna befolkningen, exempelvis det sociala ratingsystemet i Kina (vilket Hongkongborna demonstrerar emot), och härskarteknik (vanligt i socialistiska länder som exempelvis Sverige och Kina). I Sverige har politikerväldet med medlöpare satt i system att tysta oppositionella med hjälp av härskarteknik). Enligt kinesiska kommunistpartiet har Kina bara existerat i 70 år, och Xi Jinping ser sig som ledare för världens kommunister. Kina utvecklas med andra ord på ett mycket oroväckande sätt.

Etablissemanget använder bland annat härskartekniken ”Osynliggörande”, dvs att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem, som gentemot Sverigedemokraterna. Som Mr Kowalski mycket riktigt påpekar tystar politikerväldet med medlöpare oppositionella med hjälp av härskarteknik, exempelvis genom att påföra skam och skuld.

Det framgår av Wikipedia att härskarteknik … ”syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ. Uttrycket härskarteknik myntades ursprungligen av den norske psykologen och filosofen Ingjald Nissen 1945 i verket Psykopaternas diktatur. Stockholm: Natur och kultur, ett verk där han lägger fram hypotesen att psykopati var orsaken till nazisternas maktövertagande i Tyskland.

Frågan är om det finns någon/några sakkunniga (lämpligen boende utomlands) som kan formulera en motsvarande hypotes när det gäller pk-isternas maktövertagande i Sverige, härskare som har skapat det totalitära Sverige?

Härskartekniken påminner enligt Stefan Sewall om … ”Stalins och Maos och Pol Pots metoder. Stämpling som antirevolutionär, reaktionär, – dvs förtjänar dödsstraff vilket frikostigt utdelades i dessa tyrannier.” W Munny förtydligar … ”så klart, det är själva mekanismen med vilken de styr.”

Att Sverige har utvecklats till att bli en totalitär stat framgår av den utbredda tankeofriheten, en tankeofrihet som W Munny säger att … ”detta är ert fel, Bitte, Bengtsson och alla ni som bidragit genom er tystnad, ert hyckleri och era röster på de partier som skapat denna situation.”

Stefan Sewall skriver att … ”bedrövligt. Ofattbart för mig som föddes i frihet en gång. Sverige har blivit en mental katastrof. Förr var vi fria med yttrandefrihet med stort Y. Man kunde vara kommunist eller högerman. So what? Ingen sparkades för sina privatåsikter, (utom möjligen från hemliga FRA).”

”Nu är det precis som under McCarthytiden i USA 1950, fast åt andra hållet och värre. McCarthy hittade kommunister med mediejobb som kunde få sparken om de inte förnekade att de var kommunister i utfrågningar. Märk väl, folk fick chansen att svara och förneka medlemskap i kommunistpartiet och kommunistisk aktivitet. Man fick försvara sig. Filmregissörer och författare och journalister fick sluta sina mediejobb och försörja sig som vanliga jobbare om de inte förnekade kommunism. De kunde då köra buss till exempel. I Sverige får t.o.m. busschaufförer sparken för fel åsikter.

”Det liknar mera DDR än McCarthtyism. Tänk vad alla ondgjorde sig över McCarthy, även långt efter. Jag hörde många fördömanden av McCarthy och hans hetsjakt på kommunister under hela min uppväxt. Det var så förskräckligt hemskt att man i det fria USA skulle förlora mediejobb pga. vänsteråsikter…. En svensk dissident idag får inte försvara sig. Han får bara sparken rakt av utan snack. Sverige är totalitärt mina vänner.”

Åke Thunström, som deltog på Swebbtvs Höstkonferens, konstaterar att Swebbtv nu är navet inom alternativmedia, eller Nya media. 1 miljon visningar på en månad och 250 personer som samlas på en konferens á 1 500 kr per person. Fyra operativa projekt startades upp, varav ett avser Nyhetsvideos. Önskan är att få folk att skicka in små nyhetsklipp som kan göras med de egna mobiltelefonerna. Swebbtv betalar 300 kr per filmad nyhet plus ersättning 1 kr per sek. Bra början på en nyhetsrapportering, projektansvarig är Lennart Matikainen.

Veckokrönikan anser att detta är en utmärkt idé, att allt fler svenskar rapporterar vad som händer i Sverige, att allt fler svenskar blir medborgarjournalister.

Veckokrönikan avslutar med Harry Morgans konstaterande att … ”alla brott utförda av invandrare i Sverige, varenda våldtäkt, vartenda mord, har en politisk och medial orsak, politikerna har SKAPAT våldtäkterna, och media har DOLT dem.”

I sammanhanget kan nämnas att Harald Hårfager, Norges första kung (872–933), införde bestämmelsen att den som våldtog en kvinna straffades med fredlöshet om han inte kunde betala böterna på 60 marker, vilket var ett mycket stort belopp på den tiden.