Aktuell Coronainfo

Viktig information om Covid-19 och vacciner

Uppdaterad 2021-05-02 10.45
Det finns all anledning att ta till sig den information, om PCR-testerna och om de vacciner som erbjuds världens folk, som den tyske (född i USA) mikrobiologen Dr Sucharit Bhakdi för fram i denna video och i sin ny bok (Corona Unmasked), där ett väsentligt kapitel kan läsas här. I kapitlet finns i stort sett den information som Dr Bhakdi för fram i intervjun i The New American.

Dagens tips 2021-05-11 tisdag

  Toppentipset

 1. Julia Caesar: Årlig repris: Gökens förlorade värdegrund

 2. TV och Podd

 3. Swebbtv: Forskarlarm om vaccinerna. Lars Bern: skrämmande biverkningar upptäckta. BREAKING NEWS! (I detta program berättar Lars Bern om den studie som nyligen har publicerats av amerikanska och kinesiska forskare och som visar att de spikproteiner som genereras av coronavaccinerna kan ge allvarliga skador på blodkärlen.
  Allt tyder på att det är just dessa spikproteiner som också finns på viruset, som ger upphov till de allvarliga symptom som Covid-19 ger.
  Det kan alltså vara så att vaccinet kan ge upphov till just de skador som ges av coronaviruset.
  Genom att spruta in vaccinet med dess mRNA- eller DNA-komponent förmår man celler i kroppen att börja producera spikproteinet. Syftet är att aktivera kroppens immunförsvar så att detta angriper spikproteinet och sedan, om en coronainfektion uppstår, immunförsvaret är förberett att känna igen och angripa viruset och dess spikprotein. Problemet är nu alltså att spikproteinet förefaller vara den verkligt farliga komponenten hos coronaviruset och att vaccinet förmår celler att börja producera detta ämne efter vaccination.
  Då uppstår frågan om det egenproducerade spikproteinet kan skada blodkärlen och ge de olika sjukdomar som kopplas samman med Covid-19. Mycket tyder på att detta kan vara en förklaring till de mystiska blodproppar som har fått alltfler länder att sluta använda Astra Zenecas vaccin.
  En annan fråga blir hur länge cellerna fortsätter producera dessa vaccininducerade spikproteiner. Det uppstår en mängd frågor som ännu saknar svar och Lars Bern anser att hela vaccinationskampanjen behöver omprövas i ljuset av denna upptäckt.
  Vi har tidigare informerat om att vaccinerna inte har genomgått kliniska tester.)

 4. Swebbtv Nyheter 10 maj 2021 - Om forskarrapport om riskerna med spikproteinet och danska asylläger utomlands.

 5. Sverige, allmän debatt och politik

 6. PATRIKT ENGELLAU: Dagens Nyheter rekommenderar en avveckling av det sista medborgarinflytandet över politiken

 7. Johan Westerholm: Identitetspolitik i fokus när Socialdemokraterna går till val i Svenska kyrkan

 8. Malin Lernfelt i Smedjan: Ibn Rushd är bara toppen på isberget (Om studieförbundens finansiering.)

 9. Kultur

 10. Gästskribent MIRA AKSOY: “Edert kön tycks undertiden styra och beherska hela jordklotet”


Pages

Redaktionens blogg

Biden retirerar – men västvärlden får inte svika Afghanistan igen

Rubriken av DN:s osignerade ledare 2021-04-15. Sveket består i att USA lämnar Afghanistan efter 20 års krigföring. Talibanerna väntar på sin tur. Folket riskerar åter att bli förlorare. Som underrubriken sammanfattar.

Kriget som Biden ärvt eller tagit över. Med avsikten att ”sätta punkt på ett 20 år långt fokus på att förgöra den globala terrorismen”.

Folkhälsomyndigheten och läkemedels-verket bör pausa all användning av Vaxzevria

Nedanstående artikel publicerades i DN 2021-04-09 som en insändare. Författaren Jack Spira är läkare och fristående från stora läkemedelsbolag. Författarens överväganden kring användningen av AstraZenecas vaccin mot Covid-19 och därmed sammanhängande fördelar och risker är värda att ta till sig. En sak som kan synas perifer men icke desto mindre är av intresse är läsarnas reaktioner på artikeln. Enligt mitt förmenande visar många av dem på en blind tro på överheten och en oförmåga att ta till sig argument vars förståelse icke kräver medicinsk fackkunskap. Folk vill känna sig trygga.

Vad är det som krossar bangladeshiernas dröm?

Jag tänker ta mig an dagens 2021-04-11 snyftartikel i DN: Just när människorna skulle ta klivet upp ur fattigdomen krossade klimatkrisen deras drömmar. Med Peter Alestig som författare och Paul Hansen och Maria Westholm som fotograf resp tecknare. Värt att nämna att Peter Alestig är ”klimatredaktör på DN och rekryterades nyligen till tidningen i samband med den utökade satsningen på klimatbevakning”. Jag förstår att Peter har har rätt bakgrund för uppdraget: Journalistutbildning på Stockholms universitet 2007-2010 enligt Linkled-In.