Samhälle

Allmogen - Hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ett ambitiöst projekt om svensk historia av Daniel Sjöberg som här fint berättar hur det känns när drevet går.

Arbetsmarknadsnytt - Bra information om arbetsmarknaden. Exempel Sverige behöver århundradets arbetsmarknadsreform.

Arbetsmiljöforum - Många informativa artiklar om arbetsmiljö som denna om lärarnas situation i Malmö.

Blåljus - Nättidningen som belyser polisernas vardag.

Kreapreneur - Välkommen till framtiden allt är sig likt men ingenting blir som förr. Kreaprenör är en nätverksallians för opinionsbildning och nytänkande i syfte att vidga konsensuskorridoren. Kreaprenör® är en ideell förening för nytänkande, där vi bokstavligen uppmanar människor ”att gå vilse”, följa sinnena och använda vår inbyggda etiska kompass. Sunt förnuft heter på engelska ”common sense”.

Dagens Juridik - Juridisk samhällsinformation. Artikelexempel: Sju av tio ringer inte polisen i utsatta områden.

Dagens Samhälle - Korrekt och saklig, utges av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Artikelexempel: Underskotten växer i välfärden och Kriminaliteten hotar svensk konkurrenskraft.
Intressant artikel om "koncentration inom vården" av Daniel Suhonen.

Diversify Foundation - om kompetensutvisningarna - data och statistik. The Diversify Foundation is a completely independent, non-political, non-profit focused on understanding and visualizing the obstacles and potential for a more diverse and inclusive labor market in Sweden.

DOKU - Doku granskar i första hand den jihadistiska miljön i Sverige. Vi sätter ljuset på nätverk, personer, organisationer och andra aktörer inom miljön, samt den verksamhet som de bedriver för att underminera demokratin och så split mellan olika befolkningsgrupper.
Doku granskar också närbesläktade, i första hand salafistiska, miljöer till den jihadistiska. Vi belyser också kopplingar mellan dessa antidemokratiska rörelser och mer etablerade aktörer i det svenska samhället.

Education4Future - För ett bildat Sverige. Välkommen till den nya digitala plattformen för Education4Future – vår språngbräda mot underbara möjligheter och framsteg! Education4Future har ju länge haft en hel del projekt på gång, men nu tar vi större kliv än någonsin förut! Framför oss har vi fler föreläsningar än tidigare och tack vare våra digitala lösningar har våra föreläsningar större deltagarantal nu än förut. Våra diskussioner om dagsaktuella ämnen är nu mer livliga och lösningsorienterade än de någonsin varit och de många tjänsterna på medlemssidorna gör redan nu en positiv inverkan för många medlemmars vardag.

Entreprenör - är nyhetssajten för företagsamt folk, det vill säga entreprenörer och företagare som vill starta, utveckla och driva företag och affärsidéer. Drivs av Svenskt Näringsliv.

Europaportalen - Nyhetssajten Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Vi producerar och sammanställer nyheter och ger aktuell överblick i olika ämnen. Europaportalens faktatexter bygger på olika dokument från EU:s institutioner, Sveriges regering och riksdag, forskare och andra källor.

Försvarsbloggare - Sveriges bästa försvarsbloggar samlade i ett flöde. En tjänst av Johan Althén. Tjänsten bygger på att alla blogginlägg från respektive blogg syndikeras mot försvarsbloggare.se. Om ett inlägg uppdateras, ändras eller tas bort på ursprungsbloggen uppdateras det på den här sidan. Kommentarer görs i ursprungsbloggen.

MRRS - Medborgarrättsrörelsen i Sverige - Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka och förbättra rättssäkerheten, de mänskliga fri- och rättigheterna och vårt demokratiska statsskick.

Medievärlden - Informativt om media. Exempel Om inte SVT bättrar sig krävs politiska lösningar.

Pastebin: Relevant statistical facts about Sweden and other issues - Länkar till statistik och annan information.

Realtid - Huvudsakligen ekonomifrågor.

Skola och samhälle - Kan ha bra artiklar som denna: Kunskapskraven är inte kärnfysik.

Upphandling24 - För den som vill följa med i samhällsutvecklingen avseende upphandling och liknande frågor. Exempel på artikel Lagrådet: Svindlande osäkert - Detta förslag gör det möjligt för cooperativ och ideella organisationer, dvs sådana som socialistiska regeringar prioriterar, att vinna upphandlingar utan konkurrens. Visserligen högst 3 år men vid nästa upphandling kan ju en systerorganisation göra jobbet osv.

Vetenskap och folkbildning - Föreningen (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

World in Property - För den som vill veta mer om fastighetbranschen. Här är ett exempel på information som borde spridas bredare: Skärtpa regler för sopor, - ett förslag som gör samhället ännu mer komplicerat till ingen nytta men till extra kostnad. Hur många återvinningstunnor ska vi ha? Finns det plats vid vägkanten?

Yttrandefrihetsombudsmannen - Yttrandefrihetsombudmannen är till för att försvara yttrandefriheten. Vi är en ideell förening vars målsättning lyder:
”Föreningens ändamål är att främja yttrandefriheten genom att bedriva opinionsbildning och ge hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.”
Ordförande är Ola Bengtsson, jurist, och sekreterare Jan Sjunnesson, skribent. Organisationsnummer 802526-6563. Läs artiklar som denna och denna (Fall som YO noterat).

Årets förvillare - Folket nominerar och röstar - Rösta: Ska SVT bli Årets Förvillare 2018?