Veckans krönika 12 oktober till 18 oktober 2019

Idag har vänstertankar slagit rot så djupt så vi inte ser att vi har onda människor ibland oss

Johan Westerholm har läst Aron Flams bok “Det här är en svensk tiger”, som … ”visar med all önskvärd tydlighet att den svenska, bitvis grandiost beskrivna historien med nazismen inte alls var så illa som beskrivits fram tills idag. Den var, visar det sig i alla avseenden vara väsentligt värre. För det här är inte bara en svensk tiger. Det som Flam har funnit och lyckats beskriva är den svenska historien. Lika naken som den är smärtsam gestaltar han den svenska nationalkaraktären … toleransen inför de intoleranta.”

Finito konstaterar att … ”vi lever alla idag i vad som (kan) kallas tvärtemot, ALLT ÄR LÖGN, ALLT ÄR TVÄRTOM, från apatiska barn, migranters tillskott till produktiv ekonomi, ensamkommandes ålder, eller klimatet. ALLT är lögn. Denna taktik har gamla anor och Hitler kallade det ”den stora lögnen”, det är ju vänsterns taktik än idag.”

Veckokrönika inleder med den tentativa observationen att ju värre situationen blir, desto mer insiktsfulla texter, inlägg och kommentarer om situationen. Martin Armstrong konstaterar att konsekvenserna av migrationen till Sverige är mer allvarliga än vad de är för något annat land i Europa. Hans Jensevik varnar internationella investerare för att investera i Kommuninvests obligationer, då Kommuninvest är att betraktas som en SVART SVAN till följd av den massiva invandringen av lågutbildade från dysfunktionella länder.

Att Danmark inför gränskontroll av personer som reser från Sverige till Danmark är inget att bli förvånad över med tanke på den vänsteraktivistiska regimens (7-klövern) politik.

Som Veckokrönikan många gånger tidigare har konstaterat använder det vänsteraktivistiska politikerväldet (med stöd av/pådrivna av etablerad media) skattebetalarnas medel till privata utopiska projekt, såsom det mångkulturella lyckorikeprojektet (en form av kulturrevolution) och klimatdomedagsprojektet.

Håkan Karlberg ställer frågan - kan det ”svenska tillståndet” ordnas upp? Wesley the N svarar att … ”vi är ett ingenjörsland så de som är ingenjörer (vet) ofta vad som är fel på denna nivå. Det förklara dock inte hur det blev så här, ej heller hur det kan brytas, för på mig verkar det som denna ingenjörsnation också är något helt annat som folk helt enkelt inte insett. Det är som om bara för att vi såg likadana ut så trodde vi att vi var nästan lika inuti också.”
”Jag anser att det förhåller sig så här, det finns bra och dåliga människor, och alla kan fås att bli onda nästan. Den ideologi som bäst tjänat ondskan i världshistorien är socialismen, den har producerat massmord varhelst den uppstått. Socialismen skapar en malström som de värsta dras till men nästan alla känner suget för folks lägsta drifter uppmuntras. De som vägrar att dras ner de skräms med vapenmakt och indoktrinering (du är rasist!).”
”Så vi är alla fast i en ondskans malström och vi styrs av förrädare … Jag ser svenskarna som gravt indoktrinerade, deras reaktioner är inte medvetna för dem själva. De förstår inte att vänstern, de onda, mycket länge arbetat på att infiltrera allt, så på nästan varje position av makt (där reell kompetens inte behövs), där sitter idag en vänsterperson, en förrädare. Innan detta sjunker in så kan inte ett adekvat svar formuleras.”

Heraldikern skriver att … ”Håkan (Karlberg ) antyder att det skulle finnas andra ambitioner och agendor med etablissemangets göranden och låtanden. För länge sedan, kanske 10 år sedan har detta framförts så tydligt av många om just nuvarande etablissemang.”
”Dock var det få eller ingen som lyssnade när flera röster höjdes ur populasen. Idag kan väl ingen med något så när klarsyn undgå att se att etablissemanget strävar med allt vad tygen håller mot att Sverige skall bli först att genomföra allt vad Globalismen, Agenda2030, Romfördraget och Global Compact innebär.”

Även Rikard svara ett klart ”nej” på frågan om det ”svenska tillståndet” kan redas upp … ”med dagens värderingar, metoder och mål är svaret på din fråga ett klart, absolut och kategoriskt nej. Det är helt och hållet omöjligt. Med metoder och mål värdiga en Mao, en Stalin, en Lincoln, en Vlad III Dracul, en Mussolini, en Vasa eller en Churchill är svaret ja, men till avsevärd kostnad i liv, både skyldiga som oskyldiga.”
”Ditt och andras dilemma är detsamma som soldatens: du kommer att döda oskyldiga civila vare sig du vill eller ej. Är du villig att betala det priset? Vad gör du när du står vakt, och du vet att fienden smyger i närheten, och det prasslar i ett buskage? Öppnar du eld och slår larm, eller chansar du på att det är en civilist som smyger runt och samlar ved på natten?”
”När du förstår det dilemmat, förstår du varför svaret på din fråga är nej. Hur mycket kostar dina värderingar och principer i liv, materiel och pengar?”

Heraldikern har helt rätt då han skriver att den vänsteraktivistiska regimens (7-klöverns) politiska ambition är att realisera den globalistiska agendan såsom den uttrycks i Agenda 2030, Global Compact, etcetera. Vad medborgarna har för uppfattning beträffande denna politiska ambition är totalt egalt för makthavarna (vi lever i en totalitär stat).

De globala finansintressena utgör en annan destruktiv, totalitär politisk kraft. Maurice Strong, som var en nära vän till familjen Rockerfeller, var instrumentell i skapandet av United Nations Framework Convention on Climate Change, ibland bara kallad Klimatkonventionen, vilket är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 9 maj 1992.

”Fördraget trädde i kraft 21 mars 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt". Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande protokollet, Kyotoprotokollet, som kom att bli mera välkänt än klimatkonventionen”.

Maurice Strong formulerar följande övergripande syfte med klimatkonventionen …” We may get to the point where the only way of saving the world will be for the industrialized civilization to collapse. Isn´t it our responsibility to bring this about?”

Agenda 2030 handlar om att få Västvärlden att kollapsa. FN:s generalsekreterare António Guterres var premiärminister i Portugal i sju år. Han var generalsekreterare i socialistpartiet mellan 1992 - 2002, och han var även ordförande i Socialistinternationalen mellan 1995 - 2005. Socialistinternationalen är en samverkande organisation för socialistiska partier i hela världen. Detta är vad FN handlar om, internationell socialism och globalism (Red. jfr med Socialistinternationalen mot ett universellt demokratiskt samhälle (enheten av internationell socialism; en ny demokratisk världsordning), en Ny (totalitär) Världsordning, med andra ord.

Nelson Rockefeller har formulerat sin (Red. och övriga globala finansintressenas syn) på “I am a great believer in planning – economic, social, political, military, total world planning” makt och ekonomin … ”.

Socialisterna (vänsteraktivisterna) och de globala finansintressena har makt och maktutövning som gemensamt intresse, vilket sammanfattas under begreppet PK-ism. Socialism (idag postmodern neomarxism), planekonomi, massinvandring av lågutbildade från dysfunktionella länder, klimathysteri, etcetera, är verktyg för maktutövning. Man skulle kunna uttrycka det som att de globala finansintressena legitimerar och i flera fall finansierar socialisternas (vänsteraktivisternas) manipulativa makaktiviteter (skall läsas = bedrägerier), då aktivisternas aktiviteter tjänar dels de globala finansintressenas syfte, dels vänsteraktivisternas egna syften.

Eva Danielsson uttrycker den socialistiska regimens (7-klöverns) viljeinriktning på följande sätt … ”läget idag med skenande brottslighet visar den politiska viljan. Det är så här de drivande inom politikerväldet vill ha det. Det handlar inte om oförståelse eller handlingsförlamning. Och inget tyder på att brottsoffrens lidande är något som bekymrar, det är väl tolerabla eller rentav önskvärda bieffekter när man vill bana väg för hårdare styrning, fler pålagor och tuffa inskränkningar både i standard och frihet.”
”… Folk är mer missnöjda med politiken och har blivit argare på invandrare. Om avsikten var att göra svenska folket intoleranta och avoga till invandrare så har man lyckats. Radikalisering pågår. Snart är vi regimkritiska så rasistiska som vänstern beskyller oss för att vara. Fortsätt tillåta muslimsk invasion och fortsätt tillåta brottsligheten att öka utan åtgärder, så blir det så.”

Kashkin anser att tiden är mogen att lägga pusslet … ”nästan på varenda punkt som politiker råder över så har samhället som jag ser det försämrats. Är det slumpen? Nej, det är det inte, det är heller inte, som Lars Bern tror, några globalister som drar i alla tåtar.”
”Nej, det vi kämpar med det är att förstå att vi alla inte är lika bra människor, det finns goda och onda, förr visste vi detta, Kain och Abel men idag har vänstertankar slagit rot så djupt så vi inte ser att vi har onda människor ibland oss. Dessa följer den ideologi som maximerar ondskan, detta är ju inte fullt ut medvetet men blir ändå resultatet.”

”Det är som om vår sida, bra människor, vägrar att inse existensen av dåliga människor och att dessa länge använt socialismen för att styra folk, idag pk-ismen. Dessa människor går ibland oss och har omärkta kunnat placera sig på alla positioner där man kan styra folk. Detta är det senaste seklets oskrivna politiska process.”

Mohamed Omar skriver att … ”Malena (Rydell) har rätt i att de så kallade ”ensamkommmande flyktingbarnen” är vår tids så kallade ”apatiska flyktingbarn”. Det har nu kommit fram att de apatiska spelade apatiska, tvingade av föräldrarna, för att få uppehållstillstånd. Läkarna som visste vad som pågick var tysta för att inte framstå som, ja, kanske ”inskränkta” och ”rasistiska”? De så kallade ”ensamkommmande” i sin tur är i de flesta fall vuxna män, vilket varje svensson som har ögon att se med har vetat. I folkhumorn har (de) sedan länge gått under namnet ”skäggbarnen”.”

Kashkin kommenterar Rydells påstående … ”tillsammans med de så kallade könsdysforiska som passar ännu bättre eftersom de faktiskt är barn som torteras av staten. Tidigare kastrerade socialdemokraterna folk, ibland lobotomerade man, någon som tror att inte fruktansvärda övergrepp skett i den socialdemokratiska psykvården?”

”Eller ta de våldtagna, också där många barn och fler och fler … Vad döljs idag i Sverige, vad vet alla? Vi ser toppen av ett isberg. Ser ni mönstret, man har en politisk utopi och den står ALLTID över människor, sådana är de, de som styr oss (Red. jfr begreppet ” Übermensch”). Sådan är socialdemokratin.”

Kashkin utvecklar, det som … ”kommit fram är ju också missvisande, alla visste, och deltog ändå! Detta måste vi ta in, alla visste och torterade barn ändå för att den påbjudna politiska konsensusen sade att migranter från dessa regioner skall IN i Sverige, kosta vad det kosta vill. Ta alla som blivit mördade på medelhavet av den svenska staten, dränkta som katter för att S och V och Mp (och C idag) skall få sin röstboskap.”

Miketheviking anser att … ”det är möjligt att dessa charlataner (Red. exempelvis journalister inom MSM) drivs av ”godhetsignalerande” men jag kan inte befria mig från alla bevis på att de driver en agenda på ett ytterst raffinerat och intelligent sätt.”

”De skapar nya begrepp och ord, får dessa införda i den dagliga diskursen, de riggar debattklimatet så att det hela tiden finns triggerpunkter som slår till när någon argumenterar ”fel”… De kämpar för att FN:s infantila barnkonvention ska bli lag i Sverige. De ser till att konventionen blir överordnad i alla myndighetsbeslut och de använder sen den som slagträ för att föra in ”barn” i Sverige.”

”Det vänder på familjebegreppet så att familjen ska återförenas med barnet – inte tvärtom. Det är inget signaljobb – det är smart taktik i en strategisk väv som omsluter, stora delar av vårt samhälle. De kan inte heller vara lönejobbare med tanke på all tid de lagt ner på att diskutera fram taktiken och uppnå en sådan samstämmighet.”

Kashkin inför begreppet ”aktivistklassen” för att beskriva dessa charlataners tillvägagångssätt för att manipulera och ta makten i samhället … ”vi måste se mönstret, hur styrs vi egentligen? Hur uppstår detta? Det är inte globalister som tänker ut apatiska barn. Vilka styr oss, Patrik (Engellau) försöker synliggöra medelklassen som klass, men det är ju en helt annan klass människor som styr nu, överallt. Aktivistklassen. De styr överallt och det är ju ganska självklart för makt är deras syfte. Vi måste vakna och se dessa människor.”

Hovs_Klipphällar knyter an till begreppet ”aktivistklassen” … ”vi har att göra med en modern religion, eller snarare en SEKT. Dessa människor drivs av en fanatisk närmast religiös övertygelse som ger en slags mening åt deras annars tomma och meningslösa liv!”
”Kort kan vi kalla detta för ”PK-sekten”. De har sitt ursprung i 68-vänsterns tokvänster, men denna har successivt muterat och blivit till ett hot mot hela vår klassiska västerländska världsbild. I grunden är detta en västerlandsfientlig rörelse, som istället gullar med allt som kommer från främmande kulturer inklusive islam.”

”De har successivt nästlat sig in nästan överallt i samhället och i synnerhet tagit över i massmedia samt högskolevärlden. Troligen en följd av att kristendomen inte längre övertygar folk som den gjorde förr. Då lämnas fältet öppet för diverse annat, även de mest ondskefulla och destruktiva läror, bara de lyckas dölja sig bakom en massa vackra floskler…”

”Marxismens anstormning inom universiteten kom att röja vägen för allsköns destruktiva irrläror som postmodernism, postkolonialism och feminism. De ersatte sådant som fakta, historia och empiri i forskningen med spekulationer, politisk korrekthet och snåriga teorier till den grad att ingen längre kan känna igen den gamla humaniora, än mindre säga vad den egentligen ska vara bra för.”

”— Värst av allt är att detta möjliggjort den s.k. ”Mångkulturalismen”, som infördes 1975 utan motstånd och nu håller på att förstöra Sverige.”

Patrik Engellau skriver om den socialistiska religionen … ”om alla människor på hela jorden är lika mycket värda och alla har rätt att söka asyl för att få sig tilldelat arbete, bostad, utbildning, trygghet och hälsovård på de svenska skattebetalarnas bekostnad är det klart att man inte kan etablera några spärrar vid de svenska gränserna som sätter stopp för inflödet av migranter. För djupt troende människor, ledare eller inte, är respekten för de gudomliga reglerna naturligtvis viktigare än enskilda medborgares öde.”

Vad det til syvende og sidst handlar om är att socialisterna, i detta fallet 7-klövern med medlöpare, inte kan acceptera att socialismen, eller den postmoderna neomarxismen, misslyckas, och därmed att de förlorar sin tillskansade maktposition, den totala makten. Hellre då låta Sverige gå under (i en statskollaps), än att erkänna att de har fel (Red. jfr Herr H i bunkern).

Att Sverige är en totalitär socialistisk (neomarxistisk) stat framgår av den svenska regeringsformen: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde … och … ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Mikael påpekar att aktivisterna (Red. medvetet) har omformulerat FN-deklarationens ”dignity” till ”värde” (en omformulering som ingår i aktivisternas bedrägeri) … ”deklarationen säger att alla människor *är födda med* lika värde, inte att de *har* lika värde. Så det enda den svenska översättningen säger är att alla nyfödda har lika värde. Naturligtvis är det fortfarande en omöjlighet. Varje nybliven förälder värderar givetvis just sitt barn högre än alla andra. Den svenska översättningen borde ändras snarast.”

Följaktligen kan inget politiskt parti förespråka en konservativ politik, då det skulle strida mot grundlagen (det klasslösa samhället). Enligt grundlagen måste alla politiska partier föra en socialistisk politik.

A anser att den viktigaste lärdomen … ”av de fullskaliga marxistiska experimenten är att: De kunde inte bry sig mindre i konsekvenser för andra människor! Alltså förnedring, lidande, död och sådana grejor, de brydde sig inte överhuvudtaget. Det är utopin som gäller.”
”Och det här kan inte vanliga människor ta in, de tror istället att saker löser sig när makten ser att något blivit ”fel”. Den vanliga hyggliga människan löser detta genom att rationalisera fram någon förklaring som genererar att ”de”, makten, INTE vill ha det så här EGENTLIGEN, om bara… Det är ett katastrofalt misstag! Jag uppmanar alla att öppna ögonen, sluta önsketänka och inse att etablissemanget INTE tänker som du. Detta etablissemang lever på att folk inte kan föreställa sig vad alla människors lika värde bokstavligen i praktiken innebär.”

Lars skriver att … ”det liknar Tysklands eliters galenskap att erövra Europa och skapa ett Ariskt herrefolk, men med omvända tecken. Galenskap.” Varpå Fredrik Östman svarar … ”på vilket sätt omvända tecken? DET ÄR EXAKT SAMMA IMPERIALISTISKA SOCIALISM. NAZITYSKLAND VAR SIN TIDS MORALISKA STORMAKT”.

General Golz konstaterar att vi inte har demokrati mer … ”VEM är AKTIVISTKLASSEN, det är dessa, en inte så stor grupp, som ligger bakom att apatiska barn torteras, att vuxna sexualförbrytare sätts i skola med svenska barn, att barn könsopereras, att migranter dränks, att åldringar svälter. Vi är förrådda av en AKTIVISTKLASS som idag sitter på alla maktpositioner, i politik, media, departement. Vi har inte demokrati mer.”

Eva Danielsson gör en insiktsfull analys … ”att de på kommandobryggan avsiktligt styr mot ett läge där besättning och passagerare, inkl. de upphöjda fripassagerarna, också kommer att råka illa ut, har dessa trygghetsdästa, auktoritetstroende svenskar inte fantasi nog eller självständighet nog att räkna ut. Då skulle man behöva känna sig dum och lite skyldig också. Nej, men att brunråttorna under däck drunknar, det känns bra, för de ska bekämpas i en härligt förenande kamp.”

”Skulle Morgan och Annie och Reinfeldt med flera och FN och EU avsiktligt vilja alla svenskar/européer illa? Medvetet vilja förstöra västvärldens frihet och samhällsorganisatoriska och ekonomiska överlägsenhet? Utplåna västvärldens kulturer och den vita rasen? De på kommandobryggan har förstås inte tänkt gå under med det sjunkande skeppet. Det internationella maktetablissemanget har nog dessutom ett annat skepp eller ett flygplan startklara för några av dem att klättra över till. Det handlar ju inte om en oförutsägbar krock med ett isberg, utan om en planlagd operation. Med förväntade förluster.”

General Golz identifierar pudelns kärna … “det betyder att det inte är helt korrekt att beskriva detta som ett självskadebeteende, för det bortser från indoktrineringen och att staten projicerar skuld så att folk skall fås att känna skam så ”vanligt hyggligt folk” är försvarslösa utan traditioner och religion. Endast fritänkande individualister … kan stå emot statens mentala krig mot bra människor. Så svenskarna skadar sig själva men det är för att de inte är herrar över sina egna tankar.”
”… det första steget är att identifiera AKTIVISTERNA och peka ut dem som skyldiga för mord, våldtäkter, terrorism, flyktingdränkning, klimathysteri osv. Det finns en grupp människor i vårt samhälle som är våra fiender, de är inte som vi på helt fundamentala vis, de delar inte vår moral och absolut inte vår tro på demokrati. Vi VET vem dessa är, galjonsfigurerna känner vi alla, men leden är djupare. Man kan känna dem på att de ALDRIG gör ett hederligt arbete, såtillvida är Patriks Engellaus nettoskattebetalarbegrepp användbart.”

General Golz utvecklar resonemanget … ”jag anser att denna tankefigur, att alla EGENTLIGEN vill gott är fundamentalt fel. Det är just vänsterns perversion av kristendomen… men det är hursomhelst ett oförstående av att gott och ont existerar, och att goda och onda människor existerar, Kain var inte god EGENTLIGEN. Det är också irrelevant, det enda relevanta är att han måste behandlas som han är ond. Det lär oss bibeln” (Red. bibeln är den i särklass mest lästa bok i världen).

”Så det är ett misstag att tro att vi delar moral med denna AKTIVISTKLASS som styr överallt idag. Det gör vi inte, det är inte meningsfullt att söka gemensam mark och gemensamma goda drivkrafter. Vi styrs av Kain, av onda människor och inget vi gör eller säger betyder något innan detta förhållande reverseras.”

”När man väl sett detta så blir allt självklart, vi styrs av de som faktiskt vill ha det så här, och de vill ha det än värre! Varför styr dessa, jo just för att de är hatiska egoistiska hycklare som stjäl och endast bryr sig om makt, så de söker positioner av makt, inte ärliga jobb. Vi tas på sängen för vi bara gör vårt bästa och försöker bidra till samhället. Så är det nu precis överallt. Det riktigt jävliga är att vissa av de allra rikaste i världen delar nästan alla personlighetsdrag med dessa människor och har gjort gemensam sak med dem då AKTIVISTERNA idag kontrollerar nästan alla regeringar och alla skattemedel.”

General Golz diskuterar vidare hur man skall bekämpa aktivisterna … ”det verkar givet att denna AKTIVISTKLASS aldrig respekterar uppgjorda spelregler så mekanismer att motverka denna klass måste till, det verkar inte lätt eftersom det första denna klass gjorde var att ta bort eller förvanska vår gemensamma historia och värderingar, om man sen föredrar asatro eller kristendom kan kvitta. En sammanhållande kultur kan skydda mot ovanstående. Blandkultur medför med säkerhet aktiviststyre. Det verkar på mig angeläget att minimera antalet jobb där man kan få makt utan kompetens vilket ligger i linje med en mindre stat, lägre skatt, inget public service osv. Insikten om detta förhållande måste ju iallafall föregå all analys, att låtsas som alla spelar efter reglerna och sen notera att man hela tiden förlorar är inget intelligent tillvägagångssätt.”

I syfte att begränsa aktivisternas handlingsfrihet och påverkan på samhället är General Golz insikt, att vi måste sträva efter att skapa ett samhälle med en mindre stat, lägre skatter, inget public service, etcetera, eller med andra ord, avskaffa socialismen i alla dess former, en nödvändig lösning. Den underliggande förändringskraften i den förändringsprocess vi befinner oss i består av kampen mot socialismen och globalfascismen, eller annorlunda uttryckt, mot totalitarismen.

Sixten Johansson anser att aktivisternas utopiska tänkande får en allt starkare fascistisk prägel … ”General Golz har borrat sig ner till en stor malmkropp … Det handlar just om en aktivistklass (med en elitär självbild), som piskar fram dessa yttringar av ett sektliknande vanvett. Det är aktivisterna, som dompterar mindre aktivistiska politiker, journalister, kulturister, kapitalister, svennar och svenonor, sätter nosring på dem och får dem alla att lalla (även för Allah).”

MartinA instämmer … ”de som sköter ruljangsen i globalistfilialen ”sverige” drivs av kortsiktigt egenintresse och illvilja. … Se på de apatiska flyktingbarnen, gammelmedia såg glatt att utländska barn torterades i åratal så länge de kunde användas som kanonmat för att göra svenskarna till minoritet i sitt eget land och långsiktigt blandas bort.”

Jan Hyllengren skriver att aktivisternas, dvs. den marxistiska och postmoderna körens, rop på social rättvisa är deras ”därför” som svar på vårt ”varför” (gör ni på detta sätt) … ”deras Därför är den upplevda orättvisan mellan olika kön, läggningar, etniciteter, åldrar, raser, folk, religioner och stater. Detta ska därför i den sociala rättvisans namn, i jämlikhetens namn utjämnas” (Red. jfr det tidigare marxistiska språkbruket, arbetare mot kapitalister, eller offer mot förövare).

”Då blir det så här. FN, EU, Agenda 2030, Global Compact, Parisavtalet , Gretahajpen och allt liknande handlar om nivellering. Deras Därför kommer därför att sluta på samma sätt som liknande ideologier tidigare slutat, alltså med angiveri, fattigdom, resursbrist, och krig och mord i ytterligare ett apokalyptiskt sammanbrott.”

Vår tids vänsteraktivister är vår tids Übermensch, aktivisterna tenderar att sakna empati, och aktivisterna tenderar att vara självcentrerade maktmänniskor med mycket god manipulativ förmåga. Rätt eller fel, sant eller falskt är helt underordnat aktivistens privata maktambitioner. Aktivisterna är synnerligen farliga människor, vi har sett det i Sovjetunionen, i Tredje Riket, i DDR, i Maos Kina, i Pol Pots Kambodja, etcetera. Samhällen som inte har inbyggda mekanismer till skydd mot aktivistisk påverkan, såsom det Svenska, riskerar i förlängningen ”ett apokalyptiskt sammanbrott.”

På Swebbtvs Höstkonferens tar Mikael Willgert upp 7-klöverns, och då specifikt aktivisternas, bedrägeri mot svenska folket. Bedrägeri, enligt Brottsbalken (9 kap, § 1) … ”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde …”.

Enligt Mikael Willgert är bedrägeriet mycket omfattande, de apatiska barnen, ”de ensamkommande” individerna i 30–40 årsåldern, asylbedrägeriet, etcetera. Bedrägeriet görs möjligt genom att aktivisterna och övriga politikervälde och deras medlöpare har total kontroll över skatteuttaget … ”våra skatter är bränsle i alla bedrägerierna” … Mikael Willgert påpekar att vi alla är skyldiga för bedrägerierna om vi låter de brottsmisstänkta får fortsätta med sin brottsliga verksamhet.

Hur skall vi lösa det demokratiska problemet att majoriteten parasiterar på minoriteten? Patrik Engellau föreslår att medelklassen (nettoskattebetalarna, minoriteten) behöver bli klassmedvetna, Anselmo förordar att medelklassen (den producerande klassen) engagerar sig politiskt och blir politiker och journalister och verkschefer, medan Fredrik Östman anser att … ”vi måste anlägga ett icke totalitärt perspektiv, som betraktar historien framlänges, som stannar i sinnevärlden och använder analysförmågan konstruktivt.”

Anselmo föreslår att bloggen Det Goda Samhället kan … ”starta en journalisthögskola, en lärarutbildning, ett prästseminarium, en juristutbildning och kurser i hur man blir politiker”.

Strategin är att vi behöver bygga upp ett nytt land baserad på den kunskap, erfarenhet och insikt som vi och tidigare generationer har genererat, dvs. på den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden. Det är bara att sätta igång, Swebbtv är ett utmärkt exempel, ett annat är Engelska Skolan. Det är lätt att instämma i Patrik Engellaus förhoppning att … ” det bästa som kunde hända Sverige vore om medelklassen spottade upp sig och i egna media – tidningar, radio och TV – lyckades formulera en stark och genomarbetad verklighetsbild som mer trovärdigt alternativ till den PK-istiska berättelse som hittills dominerat i den svenska etern.”

Veckokrönikan avslutar med insikten att vi realister, vi inom den oberoende oppositionen, måste gå till ANFALL mot PK-isternas galenskaper. Primitivo skriver att … ”nästan hela (bloggen) Det Goda Samhället och väldigt mycket av alternativmedias energi går åt på att demontera alla lögner men det enda man uppnått efter detta är att man i bästa fall står på noll igen, det är alltigenom defensivt.”

”Om man istället tar för givet att allt är lögn (A), att allt har sin rot i anti-kristet utopiskt vänstertänkande (Östman) och att de faktiskt vill ha det så här (Danske mand) så behöver man inte slösa mer tid på försvar. Ett anfall måste istället formuleras, ett är att medelklassen engagerar sig precis där aktivistklassen verkar (Patrik E) samt att vända den projicerade skulden så att folk skäms för att rösta 7-klövern (DM). Men mer måste till.

Vi måste börja göra reellt motstånd mot totalitarismen (7-klövern och deras medlöpare), passivt motstånd är ett sätt. ”Man skall skämmas för att rösta 7-klövern,” Bee-Lips. ”Vi måste göra motstånd i stort och smått,” Miketheviking.