Vi är inte FÖRNEKARE!

Varför används ordet "klimatförnekare" om dem som är kritiska till IPCC:s slutsatser om kommande klimatkatastrof och inte vill påverkas av den hysteri som piskas upp av politiker och etablerade media?
Jo, det är härskarteknik för att förminska dem som vill föra en vetenskaplig diskussion om relevansen av olika studier, mätningar och modeller.

Publicerad av: 
Torbjörn 2019-12-02