Följ den politiska utvecklingen i Nya Media genom vår Veckokrönika

I Veckokrönikan tar vi upp olika ämnesområden och kommenterar det som händer inom Nya Media och länkar till de olika artiklarna.

Om det händer något mycket oväntat eller spännande så meddelar vi det. (Vi söker fler frivilliga redaktörer så kom med i vår grupp du också)

Veckan som gått 13 oktober till 19 oktober 2018

Veckan som gått 6 oktober till 12 oktober 2018

Veckan som gått 28 september till 5 oktober 2018

VECKOKRÖNIKA UTANFÖR ÅSIKTSKORRIDOREN

Veckans tema – dags för civilsamhället att vakna upp! Politik är för allvarligt för att lämnas över till politiker, media är för allvarligt för att lämnas över till etablerad media

  1. Etablerad skenbild av verkligheten – en alternativ verklighet
  2. Regeringsbildning
  3. Regeringsbildning
  4. Ekonomin – efter valet
  5. EU – Kommer EU att disintegrera?
  6. Väldfärdsindustriella komplexets tankevärld
  7. Sveriges väg mot den stora oredan

Motvikts rapport med en analys av hur Nya media hanterade valmånaden 2018 finns nu för nedladdning

Under månaden före valet gjorde Motvikt varje dag ett urval av relevanta inlägg från ett 25-tal bloggar och nättidningar och gav dem en kort karakteristik. Baserat på detta urval bestående av ca 400 inlägg har vi analyserat skillnaderna mellan vad Nya media och etablerade media tog upp till debatt och information. Vi fann en diskrepans mellan vad som borde ha diskuterats och vad som har diskuterats, vilket framgår av denna analys. Rapporten kan laddas ned här. Alla inläggen som rapporten baseras på kan läsas nedan på hemsidan.
En artikel som sammanfattar rapporten har publicerats på Det Goda Samhället men kan också läsas här.

Veckan som gått 22 -28 september

Vad händer politiskt i USA? Och i Sverige?
Det finns (mutatis mutandis) en uppenbar parallell mellan Sverige och USA när det gäller politik och medias roll. I USA ger etablerade media en systematiskt vinklad och snedvriden bild av Trump och hans administration. Det Demokratiska politiska etablissemanget, ”the Deep State”, eller byråkratin, samarbetar med etablerad media ”the Deep Media” och vissa ur näringslivet, för att skada och därmed hindra Trump från att utöva presidentskapet politiskt. Fokus ligger på att angripa Trump som person (ad hominem abusive) för att få honom att framstå som olämplig som president (jfr Obama – Donald Trump ”is not fit to be President”; eller ”Trump is not qualified to be president”).
I Sverige manipulerar, snedvrider och ljuger etablerad media ”the Deep Media” jämte det politiska etablissemanget och byråkratin rakt av när det gäller SD, mångkultur, massinvandring och klimatet (se nedan, Zhengyang Wu). Därigenom har man skapat en skenbild av verkligheten som av etablissemanget har upphöjts till sanning. Den som har en annan uppfattning betraktas med utstuderad illvilja som varande moraliskt lågtstående människor. Se också Hoten mot yttrandefriheten får inte glömmas bort längst ned i denna artikel, där Johan Westerholm tar upp "Deep Media" och "Deep State".

Irritationen över att 1,1 miljoner väljare skall hållas helt utanför allt politiskt inflytande växer. Resultatet kan bli att inte heller de som röstat på M och KD kommer att få något praktiskt inflytande och man kan fråga sig vilken typ av inflytande de som röstat på C och L kommer att få om C och L skulle bilda regering ihop med S och MP med stöd av V.

Artiklar på detta tema;

Dan Ahlmark, detgodasamhallet.com, ledande personer i det demokratiska partiet har försökt skada Trumps möjligheter att fungera som president. Demokratiska partiet är i huvudsak ett radikalt vänsterparti i allt större utsträckning dominerat av kulturmarxistisk ideologi.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, tar också upp skillnaden mellan vad om står i etablerade media och vad man kan se och höra själv om man går till källan.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, skriver om 1,1 miljonersklubben som hon startat och inbjuder till. Citat: "Sverigedemokraterna är inget parti som växt sig starkt ur tomma intet och för att man ogillar en viss hudfärg. Tvärtom är det ett svar på vanskötseln av samhället och en fullständigt katastrofal migrationspolitik, som inom några decennier kommer leda till att det Sverige vi känt till upphör att finnas." Detta gäller också AfS och MED som tillkommit av samma skäl. Gruppen är till för dem som bestämt fördömer den politik som förs av etablissemanget och som bland annat på detta sätt vill protestera mot att deras röster är mindre värda och de inte har något att säga till om. Detta kan komma att gälla även M och KD och de som trodde de röstade på ett borgerligt alternativ genom att lägga sin röst på något av allianspartierna! Totalt ca 60% av väljarna kan ställas utanför alla möjligheter till inflytande!

Den etablerade skenbilden av verkligheten
- en skenbild som 80 % av valmanskåren accepterar som en mer eller mindre sann bild av verkligheten. Att främst politikerväldet och etablerad media har lyckats skapa en manipulerad bild av verkligheten, vilken merparten av medborgarna accepterar, gör det enklare att förstå att exempelvis situationen i Tyskland på 30-talet inte på något sätt var unik.

Artiklar på detta tema;

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, att fly till ett bättre liv halkade in i asylrätten. Kvinnoroch barn fick stanna kvar i flyktinglägren. Härligt bidragsliv i paradiset utan att lyfta ett finger blev resultatet för de, som varken hade förutsättningar eller vilja till egen försörjning.

Ulsansblogg, ulsansblogg.wordpress.com, det är ytterst radikala extremister SVT Opinion väljer att lyfta fram i sina debattprogram. SVT behöver ta ett ansvar att inte lyfta fram hatiska individer med rätt värdegrund, utan människor som kan argumentera i sak; om än i känsliga frågor.

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, sanningen är att Sveriges invandring är 5 ggr större än medelinvandringen inom EU! När tom statsministern nu talar om ekonomiska migranter borde väl fler inse att vi är grundlurade med faktalöst känslosvammel från media.

Jan-Olov Sandgren, detgodasamhallet.com, diskuterar hur kan det komma sig att Sverige blivit ett land där ytterligheter frodas mer än någon annanstans i väst? Hur kan extrema rörelser som radikalfeminism, värdenihilism, salafism, genusteori och lika extrema utopier om mångkultur få sådant fäste och tränga så djupt in i våra offentliga institutioner?

Regeringsbildning
Zhengyang Wu, i ett svar på DGS, ”Den politiska mitten har största skulden”, 26 september, 2018, formulerar sig på följande sätt: ”Jag skulle vilja säga att Sveriges framtid ser ännu mörkare ut när svenska dissidenters analyser ser ut som denna gör. Man missar hela tiden att den politiska kampen handlar om att den ohederliga makteliten utnyttjar de svagsinnade för att främja sina egenintressen, och på andra sidan av kampen är de hederliga krafter som försöker att förhindra detta. Mitten, höger, vänster och alla möjliga så kallade ”ideologier” är bara dimridåer. T.ex., sedan när trodde de svenska feministerna på den riktiga feminismen, och de som påstår sig tro på humanismen har de gjort något för den riktiga humanismen?"

Man kan också konstatera att "käbblet" har spritt sig till näringslivet: Alliansduon sågar näringslivets krav och Techstjärnorna i gemensam vädjan - ge inte makt till SD och Sveriges företagare kan inte sitta tysta längre.

Andra artiklar på detta tema;

Henrik Jönsson, i ett videoklipp på henrikalexandersson.blogspot.com, Henrik Jönsson redogör för hur det Svenska valsystemet fungerar, varför regeringsbildandet har blivit en gordisk knut, och hur framtidens politik kommer att skilja sig från den nuvarande.

Dick Erixon samtiden.nu, för Socialdemokratin är makten och statsministerposten viktigare än allt annat. Allt taktiserande i riksdagen nu handlar om C och L ska ta det här steget över till de rödgröna. Ska man hoppa? Ska man överge M och KD? Ska man krama S?

Lars Bern, anthropocene.live, oligarkernas och antinationalisternas kolportör Annie Lööf är invald i Trilaterala Kommissionen och hon har varit inbjuden till Bilderbergergruppen, två lobbyorganisationer för att påverka världsordningen till sina globala bankers och företags fördel.

Johan Ingerö, timbro.se/smedjan, om att Stefan Löfven inte borde ha kunnat bli varken partiledare eller statsminister och att "Vi kan inte ha flera sådana här mandatperioder".

Det svenska rättspositivistiska rättsväsendet blir internationellt uppmärksammat.

Artiklar på detta tema;

Anna Ernius samtiden.nu, dömda palestinierna som fick stanna i Sverige trots brandattentat riktat mot judar, har även väckt internationell uppmärksamhet. Nämndemannen Gert Raiml, (V-aktivist) stöder marxistiska, och starkt israelkritiska organisationer.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Gymnasielagen fick OK i Migrationsöverdomstolen! Detta leder till, att man tappar förtroendet för systemet. Förtroendet för rättsstaten eroderas till slut.

Postmodernt Stockholmssyndrom inom skolans värld

Artikel på detta tema;

Tomas Brandberg samtiden.nu, lärare förnedras, blir dödshotade och misshandlade av elever. Förra veckan häktades en 19-årig man i Nässjö för att ha våldtagit sin lärare. Ändå tar lärarfack ställning för den mångkultur som är en katastrof för skolan i allmänhet och för lärarkårens arbetsmiljö i synnerhet.

Vänstern och islam är ömsesidigt beroende av varandra
Under rubriken Vänstern och islam är ömsesidigt beroende av varandra framgår det att islam är opium för vänstern, och att islam använder vänstern som ”nyttiga idioter”.

Artiklar på detta tema;

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, muslimer röstar på MP för att hamna i maktens korridorer. Muslimska Jasin Group blir ett nytt parti i riksdagen 2022! S, MP och även C, har blivit fullständigt beroende av invandrarna i "utanförskapsområdena."

Kent Andersen, juliacaesar.blog, vänstern och islam är ömsesidigt beroende av varandra. Islam är en drog för den sekulära vänstern, och islam är beroende av vänsterns massinvandringspolitik för att kunna expandera och erövra Europa.

Smutskastningens syfte
Smutskastningens syfte – istället för att debattera Sveriges val av framtidskurs, som står mellan å ena sidan mer av utopiskt gränslös global socialism och, å andra sidan, en mer konservativt pragmatisk nationalism, smutskastar politikerväldet oppositionen för att få skaffa sig alibi för att agera än mer extremistiskt och totalitärt.

Artikel på detta tema;

Dick Erixon samtiden.nu, politikerväldets försöker straffa ut sina politiska motståndare, så att de blockeras och utesluts från samhällsdebatt och parlamentariskt arbete. Man projicerar sitt hat mot konkurrenter genom att falskeligen utmåla dem som extremister, för att skaffa sig alibi att själva agera extremistiskt och antidemokratiskt

Hoten mot yttrandefriheten får inte glömmas bort
Hoten mot yttrandefriheten består inte bara av att lagstiftare vill införa begränsningar som kan omöjliggöra kritik av staten eller Sveriges utrikespolitik utan även att diverse grupperingar utför aktioner som hindrar publicering av kritisk information på sajter och sociala medier.

Artikel på detta tema;

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, beskriver hur yttrandefriheten begränsas av olika typer av attacker som i detta fall kan misstänkas komma från/initieras av makthavare. Detta med anledning av artikeln om UD-tjänstemännens upprop.

Veckan som Gått 15 - 21 september 2018

Redaktionen: Effekterna, speciellt de ekonomiska, av den förda politiken blir allt tydligare, dvs. de blir allt svårare att dölja. Islamisering är en annan effekt, vilket rubriken Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet? belyser. Behovet av idépolitik, Sverige – ett klansamhälle? och Fake news inom MSM leder till den relevanta frågan om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra ett demokratiskt val i Sverige.

Ekonomi – efter valet
Nationalekonomen Tino Sanandaji skriver:
– Om BNP per invånare växer med en procent närmaste fyra år istället för normala två, kommer välfärden under en mandatperiod tappa cirka 250 miljarder kr, pensioner bli lägre och kommuner tvingas skära.
– Jag önskar att allmänheten la en bråkdel så mycket uppmärksamhet på den annalkande nedgången än på det politiska spelet. Det drar sig mot oväder, utan krismedvetenhet bland allmänheten som presenterats med en förskönande fasad. Tro mig, detta kommer påverka er mycket mer än om Annie och Ebba sms:ar Stefan eller Ulf först. Om ni inte fattar nu kommer ni fatta snart.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Sverige hade EU:s sämsta tillväxt i BNP per capita 2017. Inte nog med att BNP i själva verket varit lägre än rapporterat - före valet - så väntas den svenska ekonomin även framöver, att utvecklas svagt.

Malcom Kyeyune, kvartal.se, i länder med stora skillnader i ekonomi och brottslighet är stadsplaneringen ofta anpassad därefter: Så byggdes inte Sverige – och vi har nått punkten där ingen längre kan flytta från kriminaliteten.

Anders Thorén, anthropocene.live, varför tror ni Kamprad flyttade sin huvudverksamhet från Sverige? Miljontals jobb har flyttat till Asiens låglöneländer. Västvärldens medel- och låglöneinkomsttagare är de stora förlorarna. De "rika” blir rikare och låglönetagarna fattigare.

Fnordspotting, fnordspotting.blogspot.com, diskuterar vilka som är Socialdemokraternas viktigaste väljare och kommer fram till att det är alla som lever på skattepengar.

Sverige – ett klansamhälle?

Tidningens redaktion, samtiden.nu, organiserat köpslående med röster är inte olagligt. Åklagare lägger ner fallet. Det anses inte vara korruption när tusentals röster utlovades till moderaterna om partiet fixade bygglov för ny moské.

Rödgröna – Det Nya Islamistiska Partiet?

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, S förvandlas i rask takt till (Arab)etarpartiet Socialdemokraterna! Utanförskapsområdena står för en del av S "obegripliga" uppryckning i slutet av valrörelsen.

Mohamed Omar, detgodasamhallet.com, Muslimska fundamentalister röstar vänster. Vad vi får genom att rösta på de feministiska vänsterpartierna, oavsett vad de själva utlovar, är ett mindre jämställt och mer islamiskt fundamentalistiskt land.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, Jamal El-Haj från Malmö, (S) lokalpolitiker som ställde upp i riksdagsvalet, hamnade på plats 3 på listan. Palestinsk aktivist med anknytning till Hamas. Anser att Israel bedriver etnisk rensning och ska kallas apartheidstad.

Fake news inom MSM

Lars-Olof Landin, anthropocene.live, något DN och andra etablerade media aldrig skriver om. För tröttsamt i längden att bara läsa artiklar av skribenter vars löner är beroende av de åsikter de torgför. Därför slutar vi att prenumerera på DN.

Vávra Suk, nyatider.nu, Alternativ media spelar en avgörande roll för att korrekt information ska nå ut till befolkningen. Utan att ha alla fakta på bordet kan väljare inte göra ett välinformerat val, något som systemmedia med alla medel försöker förvägra dem.

Vávra Suk, nyatider.nu, Dalai Lama betonar på presskonferensen i Malmö skillnaden mellan ekonomiska migranter och ”riktiga flyktingar” för att sedan återvända till sina egna länder så snart det är möjligt. MSM förklarar varför de gömmer undan hans uppfattning om migranterna.

Torsten Sandström, detgodasamhallet.com, Klassisk journalistik - medierna höll påtagligt konsekvent på åtskillnaden mellan redovisning och värdering av fakta. Dagens åsiktsjournalistik - dominerande del av det journalistiska stoffet numera, är en pösig deg där faktaredovisning och värderingar bakats samman.

Behovet av idépolitik

Henrik Alexandersson, henrikalexandersson.blogspot.com, För att sätta stopp för identitetspolitiken; - vänsterns sätt att införa socialistiskt elitstyre - krävs en borgerlig idépolitisk renässans, en ny ideologisk medvetenhet bland vanliga, sansade människor.

Dick Erixon samtiden.nu. Den urbana medelklassen väljer klasstillhörighet och föraktar oliktänkande. Allt medan folket väljer nationen för att värna gemenskap, välfärd och trygghet.

Regeringsbildning

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, Varför är det OK för S att prata med V? Skrapar man på ytan, ser vi att V:s politiska rötter kommer från Sovjet och Stalinismen. S har under sin mandatperiod talat med V och dessutom tagit intryck av deras förslag och fört fram dem!

Dick Erixon samtiden.nu, Vad handlar spelet om regeringsfrågan egentligen om? Varförär läget så låst? Svaret är att vägvalet som nu kommer att göras kan stöpa om det svenska politiska landskapet för lång tid framåt.

Veckan som gått, 10 – 14 september 2018.

Redaktionen: Det är politikernas julafton som bevittnas, valmånaden och dess efterspel. De politiska samarbetsdiskussionerna lyfts fram inför öppen ridå i form av presskonferenser och utspel i media. Visst är utfallet av dramatiken viktig för politiken i Sverige, men sammelsuriet inger inget större förtroende. Problemet är låsningarna till SD som inte anses rumsrena p.g.a. (påstått) nazistiskt förflutet och för att vara rasister. Detta trots att de har nolltolerans för detta och trots att motsvarande krav inte har ställts på Vänsterpartiets kommunistiska förflutna. ”Alla är jämlika, några är mer jämlika än andra.”

Röstköp för skattetalarnas pengar, klankulturer, vågmästare och regeringsbildning fångar de intressantaste inläggen. Att inte socialdemokraternas (och andras) röstköp väcker större debatt indikerar att det finns ett oroväckande stort demokratiunderskott i landet, vilket i sin tur visar att Sverige inte har förmåga eller vilja att lösa de av politikerväldet skapade kritiska samhällsproblemen. Ett förslag till lösning av klanröstningsproblemet har lagts fram av Rebecca Weidmo Uvell.

Demoniseringen av SD är alltså fortsatt omfattande och de som inte tjänar på det är de borgerliga väljarna som med rösterna på SD är i klar majoritet. Låsningen till SD kan leda till att det ändå blir så att de rödgröna får fortsatt inflytande och därmed också fortsatt möjlighet att sätta sprätt på de borgerliga väljarnas skattepengar.

I eftervalsdebatten, i demoniseringen av SD, har etablerad media publicerat en professor som funnit att SD:are har få väljare med hög utbildning. Nya medias moteld har då varit att peka på en ännu lägre utbildningsgrad för socialdemoraternas väljare, inkl. inslag av klanstyrda röstningar.

Utifrån vallokalundersökningarna och valresultatet har Nya Media presenterat olika analyser av hur rösterna fördelats. Ca 70% av invandrarna röstar rödgrönt, Ca 70% av svenskarna röstar borgerligt med SD inräknat.

Medan eftervalsdebatten pågått i Sverige har EU-politikerna fortsatt sitt arbete med att inskränka de fri- och rättigheter som är grunden för EU:s berättigande. Yttrandefriheten och Nya Medias möjligheter att verka på en fri marknad kan inskränkas starkt genom förslagen om "länkskatt" och filter för identifiering av upphovsrättsskyddat material. Ericson i Ubbhult visar hur partierna röstat i frågan. Visst måste upphovsrättsägarna få ersättning för sitt jobb men detta är fel väg att gå. Att sedan dessutom ställa krav på att streamingtjänster (t.ex. Netflix) ska ha minst 30% EU-producerat material leder snabbt tanken till Nord Korea och DDR. Detta borde uppmärksammas mycket mer av både etablerade och Nya Media och vi ger här nedan ytterligare några exempel på Nya Medias bevakning.

Emanuel Karlsten, breakit.se, rapporterar om att EU-parlamentet antagit förslagen om både "länkskatt" och om internetfilter. Se också detta som visar att EU-parlamentarikerna inte vet vad de håller på med. Redaktionens kommentar: Det är visserligen bra att upphovsrätten skyddas, men detta är fel väg att gå. Vid extrem tillämpning av förslagen kommer alla att förlora på det och upphovsrättsägarna även ekonomiskt. Värst är ändå att internetfiltret lätt kan missbrukas, betänk hur Kina redan idag begränsar och styr informationen på internet. Godkännandet av dessa förslag är ett skolexempel på hur politiker tar beslut som de inte förstår och vars konsekvenser kan vara förödande för yttrandefriheten och det öppna samtalet.

Henrik Alexandersson, svensktidskrift.se, ger en bra sammanfattning av beslutet och vad EU:s kommande direktiv kan innebära för Europa och Sverige.

Blanch Jarn, timbro.se, rapporterar att EU nu vill tvinga streamingtjänster som Netflix att öka andelen EU-producerat innehåll till 30 procent. Precis mot den fria marknad som EU vill värna! Redaktionens kommentar: Det svenska valet är över men vi vet fortfarande inte vad det kommer att leda till. I avvaktan på att politikerna kommer överens får vi inte glömma att EU jobbar på oförtrutet med att hitta på nya regler och inskränkningar av vår frihet, t.o.m. sådana friheter som EU borde försvara. Politikerna och byråkraterna firar nya triumfer.

Tisdag 11 september 2018.

Redaktionen ser två aspekter kring valet:
1. Media som gjort sig huvudansvarig för att upprätthålla det korrekta tänkandet (PK-ismen) styr valdebatterna och nyhetsförmedlingen;
2. Det svenska valsystemet håller inte europeisk standard.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, frågar bl.a. sig varför alliansen som inte ville bli beroende av SD under förra valperioden, skulle vilja vara det nu.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar bl.a. i sin eftervalsanalys att i kommuner med tuffare migrationspolitik har SD inte blivit så stora.

Thomas Gür, Facebook, påminner om det remarkabla faktum att moderaterna släppte fram Löfven 2014 med krav på att V var med i budgetsamarbetet.

Nyheter Idag, nyheteridag.se, skriver att SD:are inte bör skylla på skylla på valfusk. – underlag finns inte.

Hans Li Engnell, fristad.eu, analyserar valresultatet och tror det finns risk för en "septemberöverenskommelse".

Karl-Olov Arnstberg, morklaggning.wordpress.com/, publicerar idag del 1 av 2 skrivna av Per Hagenäs. Idag får vi en klargörande genomgång av ”Den rätta värdegrundens dolda agenda.” .

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar journalisten och samhällsdebattören Gunnar Sandelin om valresultatet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar Karl-Olov Arnstberg, som reflekterar över valresultatet.Vart tar landet vägen? .

Anna Ernius samtiden.nu, har det förekommit valfusk? Michael Aastrup Jensen riktade hård kritik mot det svenska valsystemet under gårdagen. Valsedlarna ligger öppet och som han inte menar garanterar valhemligheten.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, ny era i svensk politik – som en forskare sade: Rosengård är ett framtida Sverige i miniatyr. Hur många hundratusentals röster på S kommer från muslimer och islamister?

Lars Bern, anthropocene.live, SR och SVT är politiskt biast åt vänsterhåll och för klimatalarmism. Dock har alarmisterna i media ropat Vargen kommer! alltför många gånger. Nästa val kommer klimatfrågan att vara död och begraven.

Henrik Alexandersson, henrikalexandersson.blogspot.com, i stort sett har inget förändrats, men det råder ändå politiskt kaos. Locket har flugit av tryckkokaren. Göran Persson torgför en M+KD-regering, för nationens bästa.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se. Alla jag talt med, oavsett anledning till att vi träffas, oavsett sammanhang, oavsett vem det är, så har folk sagt att nu måste det bli ändring på Sveriges rikspolitik, vi måste byta regering. Lika fullt blir utfallet att det blir samma, samma.

Harriet Larsson, harrietsblogg.se. Hela 7-klöverns väljare vill varken se, höra eller tala om den verklighet som deras globala medmänsklighet ställt till med. De beter sig precis som professor Jerzy Sarnecki på BRÅ, håller för öronen och blundar för den skenande brottsligheten.

Ulsansblogg, ulsansblogg.wordpress.com. Under hela valrörelsen har en rödgrön journalistkår och MSM ansträngt sig enormt att skrämma väljarna med klimatförändringar för rädda Miljöpartiet kvar i Riksdagen. Det lyckades nätt och jämt.

Måndag 10 sep 2018.

Redaktionen; lama reaktioner inom nya medier över valresultatet.
Endast Tino Sanandaji noterar att det rödgröna alternativet minskat med 6%. Med SDs väljare råder det en massiv borgerlig övervikt i demokratin Sverige. Kommer alliansen att agera utifrån detta eller kommer de röda väljarna som trotsar verkligheten och som vill bygga vidare på den socialistiska bidragsutopin, styrd utifrån ett globalistiskt perspektiv, återigen få styra?
Valdeltagandet 84,4% mot 83,4% 2014 lär ha gynnat rödgröna.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, noterar det oklara läget och det gäller också för kommunerna med ett ökat SD-inflytande.

Tino Sanandaji, Facebook, noterar nöjt att den samlade vänstern (inkl. F!) minskade från 47% till 41%.

Thomas Gür, Facebook, redovisar hur Löfven resonerade 2016 inför möjligheterna att bli statsminister även om alliansen skulle bli större

Fria Tider, friatider.se, rapporterar om valogentligheter.

NyheterIdag, nyheteridag.se, skriver om valfusk. "Dansk valobservatör: ”Aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska""

Helena Edlund, helenaedlund.se, sätter ord på vad många väljare förundras över när vi nu ser valresultatet. Ett nytt valsystem och översyn av reglementet förefaller vara mycket angeläget om demokratin skall överleva.

Harriet Larsson, word.harrietsblogg.se, ville efter att valresultatet stod klart att John Blund skulle komma och mota bort denna mardröm till valresultat och att troligen talmannen ligger vaken och funderar på hur han skall lösa detta chicken race.

Ulsanblogg, ulsansblogg.wordpress.com, konstaterar att hon inte har påverkats av troll, trollfabriker, filterbubblor och fake news eller kanske utländsk påverkan.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, gör en utifrån valet 2018 en tillbakablick och ser framåt.

Dick Erixon samtiden.nu. SD vann valet, hur man än räknar. Man ökade också mest av de tre blocken. Allianspartierna ökade med 2 mandat och de rödgröna minskade med 15 mandat.

Hans Li Engnell, fristad.eu, är dyster och konstaterar att alliansen Bundit sig vid masten.

Pettersson, petterssonsblogg.se, lyfter fram att det skånska röstresultatet. Där röstar man som vettigt folk.

Söndag 9 september 2018.

Redaktionen; upprördheten är stor över SVTs partiska (och osakliga) avståndstagande över Åkessons tal kring invandrarnas arbetsmöjligheter.
Etablissemanget har koordinerat sin valpropaganda. SvD och DN publicerar samtidigt stort uppslagna artiklar om den varma sommaren. I slutdebatten tar SVT inte upp frågan om invandring, valets viktigaste fråga, då det skulle gynna SD. En annan fråga som inte får debatteras är frågan om mångkultur, dvs. utradering av den svenska kulturen. Det är mycket som sker över huvudet på väljarna.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, tittar på SVTs åtaganden och finner det inte berättigat att SVT gjorde en anmärkning på Åkessons tal i slutvaldebatten.

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, varnar för att omval kan komma ske i valkretsar p.g.a. vallagen inte efterlevs.

Tino Sanandaji, Facebook, berättar att han röstat på M med en missnöjesyttring mot landets faktaresistenta och populistiska etablissemang.

Thomas Gür, Facebook, resonerar kring möjliga partikonstellationer utifrån Annie Lööfs fundamentalism och okunnighet.

Stefan Torsell, Facebook, anser att SVTs förtroende är kraftigt skadat i och med avståndstagande av Åkessons relevanta uttalande.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, Politikernas svek är en kniv i det egna folkets rygg.

Mikael Willgert, swebbtv.se, intervjuar en socialdemokratisk valarbetare med uppenbart tillrättalagda och grovt felaktiga påståenden. Vilseledande uppgifter lämnas ogenerat ut till valstugebesökare.

Mikael Willgert, swebbtv.se, Unga motståndare till identitetspolitiken söker sig i stora skaror till Medborgerlig samlings möten vilket ger partiledaren Sadé hopp inför valet.

Mikael Willgert, swebbtv.se, Moderat valarbetare försäkrar att Alliansen står beredd att ta över regeringsmakten och att Decemberöverenskommelsen är död och begraven.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se, ger granskande omdömen av samtliga partiledare inklusive SVT efter partiledardebatten den 7 september 2018.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, den avslutande partiledardebatten - SVT organiserar debatterna och bestämmer vad och hur man ska debattera. För att inte gynna SD tar SVT inte upp invandringen, som är valets viktigaste fråga.

Henrik Jönsson, i ett videoklipp på henrikalexandersson.blogspot.com, makt är drivkraften bakom S och MPs satsning på islamistisk invandring. S har två bärande idéer – att ta makten och att behålla makten. MP är ett parti som optimerar sig för makt. Invandringen är valets viktigaste fråga.

Dick Erixon samtiden.nu, ställer den relevanta frågan om public service är ett nionde politiskt parti. ”Det är demokratiskt hårresande att SVT tar avstånd från en partiledares uttalande i en slutdebatt” - skriver Jenny Sonesson, ledarskribent i GP.

Dick Erixon samtiden.nu. Finns det några vuxna i rummet? Svensk offentlighet liknar en skolgård med 12-åringar. Ge oss alternativ innan vi går under, är min förtvivlade önskan så här i valrörelsens skälvande slutminuter.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, SD och C möttes i en sista avgörande duell i Expressen TV igår kväll. Det står fullkomligt klart - Annie Lööf är en robot. Vad pinsamt det blev till slut för Annie Lööf, när hon tvingades till en seriös debatt.

Fnordspotting, fnordspotting.blogspot.com, förklarar varför islamismen frodas i Sverige.

Hans Li Engnell, fristad.eu, tar upp SVT:s avståndstagande från Åkesson men förstår inte vad som skulle vara så kontroversiellt.

Pettersson, petterssonsblogg.se, påminner så här före valet genom en liten video om vad som hänt de senaste 4 åren.

Pages