Dagens tips torsdag 2024-04-18 (Extra)

Larmet: De som bygger Sveriges elnät kan tvingas lämna landet

"Var tionde distributionselektriker som arbetar med att bygga ut elnätet riskerar att få lämna landet. Det visar nya siffror från Installatörsföretagen. ”Kompetensen är extremt samhällskritisk”, säger näringspolitiska chefen Andreas Åström.

Om lönegolvet vid arbetskraftsinvandring höjs till 100 procent av svensk medianlön är det ett allvarligt hot mot utbyggnaden av det svenska elnätet. Det visar nya siffror som Installatörsföretagen har tagit fram. Tio procent av de distributionselektriker som är avgörande för utbyggnaden riskerar att få åka hem om förslaget blir verklighet.

− Det säger sig själv att om tio procent av arbetsstyrkan försvinner, så kommer takten på elnätsutbyggnaden att bromsa in."

Åter ett exempel på bristande konsekvensanalys vid lagstiftningen. Det är ju inte lönen som avgör utan kvalifikationerna och så länge kollektivavtalen följs och det finns ett konkret behov, borde inte arbetskraftsinvandring vara ett problem. Det är "bluffinvandringen" för att få hit ankarpersoner som är problemet. 

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-04-18

Jan Blomgren: Minskande användning av el i Europa

"Användningen av el har nu minskat under två år i Europa. Denna minskning beror till stor del på att elintensiv industri flyttat till andra delar av världen. I Sverige har prognoserna för ökad elanvändning skrivits ned. Samtidigt finns det planer på kraftig ökning av elanvändningen. Hur hänger allt detta ihop? 

Under de två senaste åren har användningen av el ökat med runt fem procent globalt. Samtidigt har den minskat med sex procent inom EU. Sex procent kanske inte låter som så mycket, men det är något mer än hela Sveriges elanvändning. Det internationella energiorganet IEA bedömer att denna minskning inte är tillfällig utan strukturell.

Orsaken är att den i första hand orsakats av att elintensiv industri lämnat Europa, och denna industri torde inte återkomma, åtminstone inte på många års sikt."

Europa avindustrialiseras. Till förmån för USA men kanske mest Kina.

Vi har oss (dvs de av oss valda politikerna) själva att skylla genom en katastrofal energi- och främst klimatpolitik.

Läs vidare på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-04-17 (Extra2)

Klimataktivister sätter demokratin ur spel

"Klimataktivisterna har hittat ett nytt verktyg: Att stämma staten inför domstol för att uppnå hårdare lagar för klimatet och klimatomställningen. Det innebär att de flyttar bort makten från den folkvalda riksdagen. I klimatets namn sätter de sig över riksdagen och demokratin. Allt för klimathysterin! Samma sak händer i många andra länder."

Domstolar ska tolka och döma efter existerande lagar. Om lagarna är instiftade av politikerna men kan användas på detta sätt så frågar man sig om det är bra lagar. Borde inte politikerna fundera mer på konsekvenserna av lagarna och borde inte väljarna fundera på om de valt rätt politiker.

Att politikerna eller snarare partierna inte bryr sig om väljarnas åsikter när de väl är valda visas tydligt nu när könsbyteslagen röstats igenom.

Se videon på Nu fan räcker det! 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-04-17 (Extra)

Vindkraftens skuldberg – början på en ny finanskris?

"Svenska vindkraftföretag dras med stora förluster. Skulder har endast betalats genom aktieägartillskott på totalt 20 miljarder kronor – främst från utlandet. Den dagen pengar inte injiceras går hälften av vindkraften i konkurs. Avbetalningarna sker långsammare än anläggningarnas livslängd. När vindkraftverken är värda noll kronor står ett skuldberg kvar i flera decennier. Vem står för notan?"

Jag vet redan svaret! Skattebetalarna!

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-04-17

Utredare: Släpp statlig kameraövervakning fri

"En utredning föreslår att det skall bli fritt fram för stat, myndigheter, regioner och kommuner att kameraövervaka medborgarna – utan tillstånd eller anmälningsplikt. Dessutom får polisen utökade befogenheter.

Regeringens särskilde utredare har nu presenterat sitt förslag om kameraövervakning. Här är de viktigaste punkterna:

  • Offentlig verksamhet (stat, myndigheter, regioner och kommuner) kommer inte längre att behöva söka tillstånd för kameraövervakning.
  • Avvägningen mellan behov och personlig integritet får de göra själva, vilket skall dokumenteras.
  • Det blir inte heller någon anmälningsplikt till Integritetsskyddsmyndigheten. Istället skall de som sätter upp kamerorna ha en förteckning över dem.
  • Detta skall täckas av en »allmän reglering för myndigheter och andra än myndigheter som utför en uppgift av allmänt intresse«. Exempel på de senare kan vara privata vårdcentraler och friskolor.

Det blir alltså fritt fram för all offentlig verksamhet att kameraövervaka så mycket man vill."

Övervakning (Sverige), hindrande av fredliga sammankomster (Belgien), vart är vi på väg? Svar: Mot den totalitära staten helt utan fria medborgare styrda av den digitala valutan (CBDC) och sociala krediter. Kul va.....?

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-16 (Extra3)

POLICE STATE: Cops In Belgium, Brussels Prevent Conservatives From Freely Meeting

"“It’s literally a siege” — Shocking escalation of growing totalitarianism across the Western world

Michael Shellenberger

READ IN APPBild borttagen.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 16: Members of the Belgian police enter into the venue in an attempt to cancel the event on Day 1 of The National Conservatism Conference at the Claridge on April 16, 2024 in Brussels, Belgium. The National Conservatism (NatCon) conference, attended by 500 delegates over two days, features speeches from former UK Home Secretary Suella Braverman and Hungary's Prime Minister Viktor Orbán, among others. Originally slated for Concert Noble, the venue was changed due to pressure from Brussels Mayor Philippe Close. (Photo by Omar Havana/Getty Images)

No sooner had the totalitarian drama in Brazil started to calm down than a fresh new one erupted in Belgium.

As of 5 p.m. local time today, the local Brussels police were not letting people into an event of conservatives in Brussels. They were letting people exit, but they were not letting them come back in.

The National Conservatism Conference was full of famous conservative political leaders in Europe, including UK Brexit leader Nigel Farage, former UK government Home Secretary Suella Braverman, and French presidential candidate Eric Zemmour, who police blocked from entering.

“We are confined in this room in a so-called Western liberal democracy and so it’s completely insane,” independent reporter Matt Goodwin told Public. Suella Braverman, the UK’s former Home Secretary, denounced the “thought police”  Said Farage, "This is like the old Soviet Union. No alternative view allowed.”

“It’s literally a siege,” said the Chairman of the National Conservatism conference, Yoram Hazony. “We have here representatives of the leading nationalist, conservative, and right of center parties. And not just politicians but also academics, journalists. These are prominent people. These are not inflammatory people.”"

Dras snaran åt kring Europas konservativa? Det är i direkt strid mot EU:s lagar! Desperationen hos vänstern är alltså så stor att man sätter demokratin helt ur spel. Hela artikel kan läsas i Substacks App. Sök på Shellenberger då Public tycks vara skuggbannat! Det trodde jag inte om Substack.

Läs vidare på Substack. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-16 (Extra2)

How to Explain Technocracy to Idiots

A Brief, Straightforward Guide for Those Who Still Refuse to Understand

"Bill Gates' rise to power and influence is a story of unbridled ambition and the dangers of concentrated wealth and power in the hands of a select few. Through his tenure at Microsoft, Gates demonstrated a ruthless and calculated approach to business, employing predatory practices to crush competitors and dominate the market. Now, having amassed an immense fortune, Gates seeks to extend his reach even further, positioning himself as a global puppet master pulling the strings of humanity's fate.

Gates' vision for a global ID system is a thinly veiled attempt to establish a technocratic dystopia, where every aspect of human life is monitored, controlled, and manipulated by an elite class of technologists. This plan draws its roots from the early philosophy of Technocracy, which sought to reduce human beings to mere cogs in a machine, their value determined solely by their productive capacity and consumption habits."

En bra redogörelse för den framtid vi är på väg mot om vi inte reagerar och agerar. Vi måste byta ut politikerna till sådana som vill oss väl.

Läs vidare på Lily from A Lily Bit. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-16 (Extra)

Interpellationsdebatt med försvarsminister Pål Jonson om DCA-avtalet

"Den samlade bedömningen av hoten mot Sveriges säkerhet som genomfördes i utredningar av FOI, MUST och FRA, efter Rysslands invasion av östra Ukraina våren 2022, kom entydigt fram till att det inte förelåg något militärt hot mot Sverige.

Sedan dess har regeringens agerande med vapenleveranser, DCA-avtal och Nato-medlemskap ökat krigshotet så till den milda grad att ÖB nu deklarerat att krig på svenskt territorium är fullt möjligt och att det är dags för svenska folket att ta i lite. Det försämrade säkerhetsläget verkar inte påverka viljan att provocera vår stora granne i öst. Tanken leds närmast till musen som röt.

Försvarsminister Pål Jonson hävdar i dagens interpellationsdebatt att DCA-avtalet snarare kommer att öka Sveriges säkerhet och skapa förutsättningar för amerikansk militärt stöd om säkerhetsläget så kräver. Därmed kommer detta avtal, enligt honom, få stor betydelse för Sveriges säkerhet. Kanske är logiken enligt Pål Jonson att den som bidrar till att kraftigt försämra säkerhetsläget också måste hitta en plan för att hantera konsekvenserna. Det är här DCA-avtalet kommer in."

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Vi ger bort vår suveränitet för ingenting eller snarare kommer vi att få betala för det både i pengar och ökad krigsrisk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-16

Krönika med Karl-Olov Arnstberg - Det som svenska medier undviker

"När etablerade svenska medier kritiserar alternativa medier för att sprida hat och gör utfall mot nätets fria kunskapsförmedling och debatt kunde man förvänta sig att de själva gjorde ett bättre jobb – i synnerhet med tanke på alla de resurser som står dem till buds. Så är det inte.    De undviker systematiskt nyheter som kan vara kontroversiella, hur angelägna de än är. De aktar sig också för att vara först på bollen, eftersom det kan visa sig vara rena självmordet. 
Och vissa bollar byter man helt enkelt ut.  När gasledningarna i Nordstream 2 sprängdes gav den mycket ansedde amerikanske journalisten Seymour Hersh en detaljerad och trovärdig redogörelse för hur sprängningen gick till, baserad på information från ett anonymt vittne. Medierna höll tyst. De påstod inte ens att Hersh pratade strunt."

Etablerade medier är inte mycket att lita på. Nya medier behövs för att sanningen ska komma fram och visa hur verkligheten ser ut. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-15 (Extra2)

German companies deserve blame for deindustrialisation

"One of the greatest myths about capitalism is that companies like competition — or, for that matter, their customers. The truth is that in an ideal world, from the corporate perspective, one would hold a monopoly in supply and serve one customer with deep pockets.

Keep this in mind when trying to understand the seemingly never-ending story of German deindustrialisation. A few years ago, the “Federation of German Industries (BDI)” that represents more than 100,000 companies was celebrating the much vaunted “Energy Transition,” putting up almost no resistance against the phasing out of Germany’s world class nuclear power plants. This is even more remarkable, since the latter was finalised under the conservative and supposedly economically liberal chancellor Angela Merkel."

Bakgrunden uttrycks enkelt och tydligt i artikelns första stycke:  Se ovan.

Läs vidare på Unherd. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1