LÖPSEDELN

Extra Påsk-krönika 21 april 2019

Svaga kvinnor leder till ett dissociativt samhället – intellekt, moral och åtgärder hänger inte ihop

Claudia de Longueville citerar … ” EU:s parlamentspresident Tajani: ”Europa är Beethoven, Mozart o Molière samt vårt språk och yttrandefriheten.”

Claudia de Longueville ställer sedan frågan … ”hur det skall gå för landet i norr, vars ”ledare” tycks sakna all kunskap om Europas kultur.”

”Under frihetstiden var den svenska naturvetenskapen internationellt ledande inom praktiskt taget alla discipliner. Under den gustavianska perioden stod vitterheten och de sköna konsterna nästan lika högt. Allt skapat av en outsägligt liten folkspillra i ett av Europas allra nordligaste riken.”

”När i hela friden skall de ansvariga för den katastrofala migrationspolitiken erkänna, att den är ett fasansfullt misstag, vars elakartade konsekvenser på alla plan bara kommer att bli värre? Sverige är sannerligen ett fasaväckande skräckexempel till nation. Det är en blodisande djävulsk mardröm, som inte tycks ha något slut.”

Veckans krönika 12 april till 17 april 2019

PK-ismen har ersatt nazismen och kommunismen, och använder liberalismen och islam som stödhjul

Claudia de Longueville skriver att … ”den centrala, avgörande och allt annat överskuggande faktor, som styr och påverkar den stora massan är sedan länge den ständiga vinklingen av nyhetsflödet. Det är den snedvridna, partiska och ensidiga propaganda, som dag ut och dag in serveras, som har den största effekten.”

”Med Public service … tredje statsmakten som ohöljt och fräckt har lierat sig med den styrande makten (Red. PK-ismen) och satt i system att skugga, jaga och trakassera ”feltyckande” medborgare. Sanningen om tillståndet i riket får bara inte komma ut.”